Kronkels | Missie en doelstellingen
26
page-template-default,page,page-id-26,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Missie en doelstellingen

Het Ondersteuningscentrum ergotherapie wil een laagdrempelig kanaal zijn voor ergotherapeuten die in de praktijk werken. Met een aanbod dat zowel qua vorm als inhoud is afgestemd op de noden van het werkveld wil het centrum ergotherapeuten ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering. Door een continue kennisdeling tussen het werkveld en de Arteveldehogeschool, willen we ontwikkelingskansen bieden aan alle betrokken partijen.

 

De doelstellingen van Kronkels omvat vijf pijlers namelijk
• informatie met betrekking tot ergotherapie delen met ergotherapeuten in het werkveld;
• expertise van lesgevers en studenten ergotherapie ten dienste stellen van ergotherapeuten in het werkveld;
• ergotherapeuten op maat ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op een afgebakende klinische vraag;
• bruggen bouwen tussen de Arteveldehogeschool, ergotherapeuten en externe relevante partners;
• materiaal ter beschikking stellen van ergotherapeuten voor het werkveld.
- Jeroen Martens - voormalig opleidingsdirecteur opleidingen gezondheidzorg

 

Op 30 januari 2014 ging Kronkels officieel van start en ontvingen we een gedicht dat mooi weergeeft waarvoor we staan:

 

K ennis vergaren is belangrijk, maar kennis delen maakt ons zoveel rijker

R ealiteiten van alledag zijn een aanzet tot de vraag, de zoektocht, het project

O nderweg, zowel digitaal als reeel komen mensen uit het werkveld mekaar tegen en   worden antwoorden gegeven, oplossingen aangereikt

N auwgezet worden de nieuwste ontwikkelingen binnen ouderenzorg opgespaard en opgevolgd

K rachtig is het gebruik van een diversiteit aan mensen, netwerken en informatiekanalen

E nthousiasme is de drijfveer van dit hele gebeuren

L aten we blijven luisteren, blijven zoeken, blijven vinden

S amen ergotherapie in de ouderenzorg tot iets ‘groots’ maken

 

Met dank aan onze collega Vera Beuselinck