Kronkels | Hand-outs afgelopen studiedagen
625
page-template-default,page,page-id-625,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Hand-outs afgelopen studiedagen

 

 

 

Denkpatronen doorbreken

Rekensprokkels. Begeleiden en behandelen van rekenproblemen

WS: Handelingsgericht assessment van meten en metend rekenen en voorbereidende rekenvaardigheden Diane Van De Steene

WS: Rekenapps Birger Destoop

WS: Spelend leren met het rekendorp Nina De Vos en Annelies Boone

WS: Foutenclassificatie bij het hoofdrekenen Annemie Debondt

Ergotherapie en valpreventie

Algemene inleiding Leen De Coninck en Leen Bouckaert

WS: therapietrouw Leen De Coninck 

voto

VOTOres

WS: valangst Leen Bouckaert en Jens Fiers

bachelorproef Lisa Revyn e.a.

masterthesis Lisa Revyn e.a.

WS: Rust Roest WGC Botermarkt

Assessment in een WZC

WS: Inschatten, beoordelen en assessment van cognitie bij bewoners van een WZC Ellen Gorus

WS: Evalueren van kwaliteit van leven en depressie Patricia De Vriendt

WS: Inzicht krijgen in veranderend gedrag bij dementie Tara Vander Mynsbrugge en Nadine Praet

WS: Ergotherapeutisch assessment van valrisico’s Leen De Coninck

Doelgericht zorg in de Eerste Lijn: Beter CLEVER dan SMART

Mijn verhaal: ervaringen van een persoon met chronische zorg- en ondersteuningsnood – Dirk Cottyn

Uitdagingen voor de gezondheids- en welzijnswerkers in de Eerste Lijn – Prof. Dr. Roy Remmen

Antwoorden vanuit de overheid en VIVEL op het veranderende zorglandschap in de Eerste Lijn – Caroline Verlinden

CLEVER doelen bepalen, betekenisvolle activiteiten als sleutel in de doelgerichte zorg – Prof. Dr. Dominique Van de Velde, Prof. Dr. Patricia De Vriendt, Vanessa Gauwe

WS A: Doelen bepalen in de Eerste Lijn – handouts

WS B: Het belang van een interdisciplinaire samenwerking in doelgerichte zorg – handouts

WS C: Gesprekstechnieken in doelgerichte zorg – handouts

Persoonsgerichte zorgvisie

Deel A: Interactieve belevingswandeling met bezoek aan de inleefkokers ‘Persoonsgerichte zorg – Dag Wereld van Dementie’ – handouts

Deel B: Persoonsgerichte zorg in WZC De Vliedberg – handoutsDe 17 Persoonsversterkende Acties

Deel C: Reflecteren en inspireren

 

Jongdementie: als het gewone ongewoon wordt ...

Een klare kijk op jongdementie

Als organisatie omgaan met personen met jongdementie

WS A Vanuit beperkingen kijken naar kansen

WS B Heeft een persoon met jongdementie nood aan individuele ondersteuning?

WS C Beleidsmogelijkheden rondom jongdementie

WS D Creatieve ont-moeting

WS E Het uitbouwen van een netwerk om tot een gevarieerd activiteitenaanbod te komen

5 jaar Kronkels - Ergotherapie in de ouderenzorg - een beroep in beweging

Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM)

Visie van de overheid op de toekomst van de residentiële zorg voor ouderen Bernadette Van den Heuvel Video

De stapsgewijze ontwikkeling van de Betekenisvolle Activiteitenmethode Patricia De Vriendt

Interactieve voorstelling van de Betekenisvolle Activiteitenmethode in de praktijk Elise Cornelis – Ruben Vanbosseghem

WS 1 Succesfactoren en strategieën van een betekenisvolle activiteit Julie Callens

WS 2 De BAM is een zaak van iedereen Valerie Desmet

WS 3 Elkaar leren kennen en doelen bepalen Patricia De Vriendt

WS 4 Brainstormen met bewoners over betekenisvolle activiteiten Elise Cornelis

WS 5 Samen beslissingen nemen Ruben Vanbosseghem

WS 6 Visie op animatie – de begeleider wonen en leven Patrick Verhaest

WS 7 Hoe implementeer je de BAM? Ervaringen en resultaten uit het WZC Leiehome in Drongen Laurine Peeters, Anita Van Peteghem

Gedragsverandering na NAH

Een blik op de gedragsverandering na een NAH Wouter Lambrecht

WS Psycho-educatie voor de patiënt en zijn context Nele Jacob

WS Emotionele verandering binnen een relatie Maryke Moens

Acusticare: benutting van soundscapes in de zorg

Als ergotherapeut in de ouderzorg aan de slag met vernieuwende materialen

WS 1 Voel, beleef en zie – Nieuwe materialen in de zorg voor mensen met dementie Kathleen Vandenbroucke

WS 2 Een klein mysterie … Met ouderen aan de slag rondom zingeving en beleving Kristien Henderick en Dorien Veltens

WS 3 3D printen: nu en in de toekomst Birger Destoop

 

Kronkels 4 jaar. Ergotherapie bij personen met cogntieve problemen

Wat Alz? Over de kern van communicatie, de kracht van de verbeelding en het wonder van relaties bij mensen met dementie – Kasper Bormans

Was als… je als enige ergotherapeut in Belgie zou werken in de ouderenzorg? Inspirerend bezoek uit Estland. – Hanna-Stiina Heinmets

WS 1 Aan de slag met het ‘Spel van de verbeelding’ – Kasper Bormans

WS 2 Toolbox rondom autonomie bij ouderen – Merdedith Delaere en Isabel Vermaete

WS 3 Assessmentinstrumenten voor cognitieve problemen – Patricia De Vriendt MoCA severe MMSE  NPI-Q NH CDR

WS 4 Biografie in beeld – aan de slag met het levensverhaal – Anneke Blennerhasset

WS 5 Op stap – uitstappen en vakanties voor mensen met dementie – Evy Christiaens Elien Saey-Van Peteghem

WS 6 Zit tai-chi bij ouderen met dementie – Annik Laforce

WS 7 Haptonomie en moeilijk hanteerbaar gedrag/begrepen gedrag – Valerie Desmet extra info

WS 8 Rouw bespreekbaar maken met mensen met dementie – Kristien Hendrickx

ACTIEF@thuis

introductie

Oefeningen

Onderzoek – deel 1 – deel 2 – deel 3

 

Autonomie, verbinding en participatie bij (kwetsbare) ouderen. Sleutels tot de ideale wereld.

Mag ik ook wat zeggen? Ruben Vanbosseghem, Elise Cornelis

De Betekenisvolle Activiteiten Methode Patricia De Vriendt

De ideale wereld in het WZC Lien Van Malderen

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) Anke Heijsman, Rob Mulder

WS 1: samen beslissen in het dagelijks leven Ruben Vanbosseghem, Valerie Desmet

WS 2: Hoe ouderen een stem geven in het WZC Lien Van Malderen

WS 3: Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) Anke Heijsman, Rob Mulder

WS 4: Persoonsgerichte zorg Karl Devreese

WS 5: Brainstormen met bewoners in het WZC Kim De Smets, Elise Cornelis piktochart

WS 6: Zilverwijzer Kim Vandenberghe

WS 7: Voor ik het vergeet: tabletgebruik Ivan Vandecandelaere

WS 8: Ouderen en innovatie Charlotte Brys, Juul Lemey artikel

WS 9: DVC en mantelzorg Min Jee Desimpelaere, Katrien Decoene

Voorstelling van twee nieuwe testen: TMMR en ST

Is je diagnostiek van leerstoornissen nog futureproof? Annemie Desoete

The making of the TMMR 2-6. Diagnostiek van het handelend rekenen. Diane Van De Steene

Voorstelling van de TMMR 2-6. Ilse Vervenne en Diane Van De Steene

Kronkels 3 jaar: Blij dat jij er bent! Gastvrije zorg en ergotherapie

Gastvrije zorg. Liselotte Van Ooteghem en Meredith Delaere

De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg. Lynn Cools en Veerle Pluvinage

W1: De ja-cultuur: zorg – omgekeerd – anders – krachtiger. Lynn Cools en Veerle Pluvinage

W2: Uitdagingen voor de ergotherapeut bij ouderen in een ziekenhuis. Anneke Habex en Tiziana Lenaers

W4: Innovatieve materialen voor kwaliteitsvolle zorg. Carecomfort, Vigo en Care Supply

W5: Valpreventie. Ondersteuningsgroep valpreventie en Leen De Coninck

W6:  Persoonsgerichte zorg: een mogelijk antwoord op moeilijk (uitdagend) gedrag van residentiële bewoners met dementie. Karl Devreese

W7: VOTO-dem-score: Veiligheid Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen met dementie. Karen De Roover

W8: Reminiscentie: enkele uitgewerkte initiatieven. Karlien Putteman, Sofie Denolf en Tim Carpentier

W9: Een hond als rechterhand van de ergotherapeut… Zin of onzin? Benoit De Vreeze en Fauve Todarello

W10: Ergotherapie bij zwaar zorgbehoevende ouderen. Vanessa De Latter

 

De ergotherapeut als brug tussen thuis en het WZC

Het zorglandschap, van en voor de oudere, in het komende decennium Dirk De Meester

WS: “Wie bent u?” In gesprek gaan met ouderen over hun waarden en visie op het leven Liselotte Van Ooteghem
WS: Vanuit het perspectief van de cliënt: het afnemen van de COPM bij hulpbehoevende ouderen en relevante anderen in hun omgeving Ank Eijkelkamp
WS: Hoe kan de oudere meer betekenisvolle activiteiten ervaren? Valerie Desmet
WS: De toepassing van het ICF in een woonzorgcentrum Nancy Schoovaerts

bijlage 1
bijlage 2

WS: RUST(T)HUIS?! Thuis in het woonzorgcentrum? Welke factoren beïnvloeden het thuisgevoel bij ouderen in een woonzorgcentrum? Sara Dinneweth en Isabelle Vandevyvere

Ergotherapie bij geronto-orthopedische problemen

Ergotherapie en Orthopedie: een krachtig duo! Hanne Pinsaert

WS 1: Ergotherapie en Orthopedie: een krachtig duo! Hanne Pinsaert
WS 2: Houding en beweging Leen Rooms
WS 3: Aandachtspunten bij de interventie bij een geriatrische patiënt met een orthopedisch probleem… Hilde Desmet

Ergotherapie bij chronische pijn en vermoeidheid

Fysiologische benadering van pijn en vermoeidheid Dr. An Vakaet

WS: Activiteitenmanagement Astrid Hoens

deel 2

WS: Bewust bekken bewegen bij chronische vermoeidheid en pijn namen begeleiders

Inspiratiedag Ergotherapie en herstelgerichte zorg in de praktijk

Belang van ergotherapie in het herstelgericht werken binnen de GGZ Alda Verbeek

Out of my box

WS: Betekenis geven en fotografie, een wondere wereld Hedwige Thibaut
WS: Vormgeven aan tijd is vorm geven aan je leven Gwen Algoet
WS: Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST) Robbert Kruijne

Hete Hangijzers in de ouderenzorg: ethische reflectie op het handelen als ergotherapeut

Ethiek in de ouderenzorg. Over waarden, dialoog en grondhoudingen Axel Liégeois
Autonomie in verbondenheid Mieke Van Acker
Juridische kanttekeningen Jan Vande Moortel

WS 1: Belevingsgerichte zorg met een zorgethische bril bekeken Eveline Bolt
WS 2: Ethische reflecties op maaltijdzorg Mieke Van Acker
WS 3: Zorgen in vrijheid – een verantwoorde keuze? Fixatie in de ouderenzorg Ilse De Schryver

innofix

WS 4: Concrete tools om ethiek bespreekbaar te maken in een organisatie Els Vanwynsberghe
WS 5: Wat als een oudere persoon (met dementie) seksuele behoeften zou hebben? Nelle Frederix

 

IN DE KIJKER … Actuele thema’s uit ‘ergotherapie binnen ouderenzorg’ nader bekeken

Maatschappelijke uitdagingen voor ergotherapeuten in de ouderenzorg: Positieve praktijkervaringen uit de thuiszorg en een WZC Mieke Pletinck, Griet Braeckman

WS 1: De meerwaarde van ergotherapie aan huis bij mensen met dementie en hun mantelzorgers? Lieve Devos, Ciel Brackenier, Kim Vanden Noortgate, Caroline Vincent, Nadine Praet

strategieënlijst
richtinggevende vragen
ethnografisch interview

WS 2: Cognitieve revalidatie in een geheugenkliniek Elise Cornelis

artikel 1
artikel 2

WS 3: Hoe een kritische richtlijn implementeren in de praktijk Leen De Coninck

WS 4: Multi-sensory storytelling bij ouderen Hanne Bossuyt

verhaal

WS 5: De ergotherapeut als coach Vera Beuselinck

WS 6: Als eten een zorg wordt Sabine Boerjan

WS 7: Gebruik van tablets bij ouderen Mileto di Marco, Kristof Cleymans en Leen Bouckaert

WS 8: Boccia, nieuwe sport voor ouderen? Christophe Wille, Jan Bulté

Aan de slag met ergotherapeutische meetinstrumenten in het woonzorgcentrum

Assessment en gebruik van meetinstrumenten in de WZC – Taak van de ergotherapeut Inleiding

WS: Beoordelen van de Kwaliteit van Leven, autonomie en participatie in het WZC Lien Van Malderen

WS: De activiteiten van het dagelijkse leven: de identificatie van betekenisvolle activiteiten voor bewoners in het WZC Patricia De Vriendt, Dominiek Van de Velde en Elise Cornelis

bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
bijlage 4
bijlage 5
bijlage 6
bijlage 7

Meetinstrumenten in ziekenhuissetting

WS 1: Evaluatie van cognitie Ellen Gorus
WS 2: Meten van betekenisvolle activiteiten en participatie Dominiek Van de Velde
WS 3: Evaluatie van de activiteiten van het dagelijks leven als diagnostisch middel, zowel voor ziekte – als zorgdiagnostiek Patricia De Vriendt
WS 4: Comprehensive Geriatric Assessment, de zoektocht naar een adequate probleemidentificatie bij geriatrische patiënten Elise Cornelis

bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
bijlage 4
bijlage 5
bijlage 6
bijlage 7
bijlage 8

Ergotherapie in de gerontopsychiatrie

Depressie, delier en verslaving bij ouderen Dr. An Haekens

WS 1: Delier! Zorg dragen voor de familie Anneleen Reyskens en Nathalie Delsaer

bijlage 1
bijlage 2

WS 2: Reminiscentie en depressie, een specifieke aanpak Katelijne Organe
WS 3: Assessment van depressie en delier Jessie De Cock
WS 4: Medicatiearm beleid en de rol van de ergotherapeut Anja Baeyens en Anita Van Peteghem
WS 5: Activeren van bewoners met de ziekte van Korsakov Rita Commissaris en Ann Mertens

bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3

Een andere kijk op dagelijkse activiteiten: Active ageing in het WZC

Welkom en inleiding
Active Ageing in het woonzorgcentrum: droom of realiteit? Drs. Lien Van Malderen, Prof. Dr. Ellen Gorus

WS 1: Stilstaan bij levensvragen van ouderen Nancy Van Ranst
WS 2: Fysieke activiteit in het woonzorgcentrum: waarom bewegen ze (niet)? Veerle Baert
WS 3: Inleefsessie: Het gaat er niet om zich bezig te houden maar om bezig te zijn… Elise Cornelis
WS 4: Hoe betekenisvol is het huidige georganiseerde activiteitenaanbod in WZC? Nathalie Sluyts
WS 5: Autonomie en zelfbeschikking in het dagelijkse zorgaanbod in het WZC, hoe maak jij het waar? Een uitdaging van elke dag! Ruben Vanbosseghem
WS 6: Gewoon maar luisteren… gebruik van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk Prof. Dr. Patricia De Vriendt

bijlage 1
bijlage 2

WS 7: Hoe kunnen we “buiten” binnen halen? Joke Willaert
WS 8: deMens: intuïtieve communicatieapp voor ouderen en hun omgeving Juul Lemey
WS 9: Out-of-the-box- hoe kan de omgeving meer uitnodigen tot inspraak van de oudere in een WZC? Valerie Desmet en Christophe Wille

Inzoomen op ziektebeelden: Ergotherapie bij valrisico en Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson

Parkinson Hilde Vandevyvere en Nadine Praet

bijlage 1

WS 1: Inhoudelijke verdieping van de klinische richtlijn valpreventie Leen Bouckaert

bijlage 1
bijlage 2

WS 2: Exploratie van de aanpak van valangst: een uitdaging voor de ergotherapeut? Leen Bouckaert

bijlage 1
bijlage 2

WS 3: Belang van multidisciplinaire samenwerking bij valpreventie Ellen Vlaeyen
WS 4: Good practice vanuit het ziekenhuis Emma De Brabander
WS 5: Implementeren van de richtlijn valpreventie toegepast op de eigen praktijk Leen De Coninck
WS 6: Gebruik van een toolkit bij de implementatie van de richtlijn ziekte van Parkinson Sarah Vanderstraeten en Leen De Coninck
WS 7: Ergotherapeutische behandeling bij de Ziekte van Parkinson Lieselot Lamote
WS 8: Cueing bij personen met de ziekte van Parkinson Irène De Rijcker