Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 1ste jaar

Inhoud

‘De evaluatie volgt minder snel dan de klaspraktijk de vernieuwingen op’, zo stelt de doorlichting Klassieke Talen anno 2016. Anders gezegd: leraren Latijn volgen in hun lessen de leerplanvereiste om de taalstudie maximaal af te stemmen op leesvaardigheid en om taal, lectuur en cultuur zoveel mogelijk te integreren. Maar op toetsen en proefwerken neigen ze nog naar een meer traditionele aanpak, zeker in de 1ste graad. In deze nascholing laten we aan de hand van goede praktijkvoorbeelden zien dat het ook anders kan. Voor de verschillende componenten van het vak overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerde evalueren, waarin (lees)vaardigheid eerder dan kennisreproductie centraal staat. 

Doelgroep

leerkrachten Latijn (eerste en tweede graad)

Wanneer?

Woensdag 07/03/2018 van 14u00 tot 16u30

Waar?

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs

€40

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Katja De Herdt
Docent Latijn

Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal