Hoe kan ik concreet communicatieproblemen aanpakken?

Lesgeven aan heterogene groepen

Schrijf je in voor de workshop op  9 november!

Inhoud

Aan de hand van voorbeelden en concrete situaties uit de eigen lespraktijk van het lesgeven aan heterogene groepen, wordt het statisch en dynamisch omgaan met cultuurverschillen naast elkaar gezet. Je krijgt inzicht in je eigen kijk op de uitdagingen die lesgeven en omgaan met diverse groepen meebrengt. Ga je verschillen culturaliseren, communiceer je cultuursensitief? Hoe werkt systeemtheoretisch denken? Pas jij dit spontaan toe? En hoe kan je het TOPOI-model concreet toepassen in cases waarbij je geconfronteerd wordt met uitdagingen die verband houden met culturele verschillen. Er is ook ruimte om good practices met elkaar te delen en elkaar te inspireren.

Doelgroep

lerarenopleiders, directies, opvoeders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, leerkrachten secundair en lager onderwijs 

Wanneer?

Donderdag 9 november 2017 van 17u00 tot 21u00

Waar?

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs

€65 (cursusmateriaal inbegrepen)

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Lut De Jaegher
Docent

Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal