Meer dan een moedertaal

Praktijkgerichte avondreeks over de aanpak van meertaligheid in kleuter- en lager onderwijs.

Omgaan met meertalige kleuters en leerlingen wordt stilaan een must voor elke leraar in het kleuter- en lager onderwijs. Vaak moet er noodgedwongen geïmproviseerd worden. Veel leerkrachten willen dit liever kwaliteitsvol en toekomstgericht aanpakken. Deze workshopreeks geeft je de kans om stil te staan bij je huidige praktijk en die af te toetsen aan de nieuwste inzichten rond meertaligheid op school.

De workshopreeks vindt plaats op vier donderdagavonden, met minstens veertien dagen tussentijd. Elke workshop duurt drie uur en wordt georganiseerd op de campus van de opleiding kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool, J. Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg. Er zijn 3 workshops en een terugkomsessie.

We werken in kleine groepen en richten ons op casussen die de deelnemers zelf inbrengen. Indien mogelijk richten we twee trajecten in (kleuter- en lager onderwijs). Er wordt gewerkt met thuisopdrachten.

Voor wie?

Leraren kleuter- en lager onderwijs. Ook directieleden, zorgcoördinatoren, betrokken beleidsmensen en brugfiguren zijn welkom.

Wat?

Neem een kijkje in onze brochure voor meer informatie.

Prijs?

De prijs voor de reeks van 3 workshops + terugkomsessie is 100 euro. Apart inschrijven voor één workshop is niet mogelijk.