free web templates

DOCENTEN

Wie wordt jouw docent?

vakdidactiek, begeleidingspraktijk piano, muzikale vaardigheden, artistiek project, multimedia, creatief musiceren, muzieksoftware en praktijkbegeleiding

koor, ritmisch-melodische vorming, begeleidingspraktijk piano, artistiek project en praktijkbegeleiding

piano, muziektheorie en -analyse, luistervaardigheden en praktijkbegeleiding

stemvorming, slagwerk, dansante vormen, pop-, wereld- en volksmuziek, ensemble, ritmisch-melodische vorming, muziekgeschiedenis en praktijkbegeleiding

vakdidactiek, begeleidingspraktijk gitaar, harmonie, ensemble, artistiek project en praktijkbegeleiding