Nieuwe PWO's

De nieuwe PWO - projecten die op 1 maart 2017 starten aan de Arteveldehogeschool zijn bekend. Van zelfredzaamheid van vluchtelingen tot een instaptoets voor Engels, over de Tinkering-pedagogiek en clinical leadership: de onderwerpen zijn opnieuw heel uiteenlopend
Nieuw is dat het gaat om tweejarige onderzoeksprojecten. Voorheen hadden de PWO-projecten van de Arteveldehogeschool een looptijd van één jaar.

Dit zijn ze:

1) Startkracht! Een ondersteuningsinstrument voor beginnende leraren

2) eVOTO. Een gevalideerd digitaal meetinstrument om de valrisico's in de woonomgeving van de oudere persoon te detecteren

3) A flying start: een instaptoets voor Engels

4) Clinical leadership

5) MAKE.THINK.TINKERING. Een exploratief onderzoek naar de Tinkering-pedagogiek en de gepercipieerde meerwaarde in het basis -en secundair onderwijs

6) VLUCHT VOORUIT: zelfredzaamheid van vluchtelingen verhogen via vrijwilligerswerk

7) Naar leerlinggestuurd onderwijs in de digitale klas van de toekomst

8) RePLAY Toddler: een praktijkgericht ontwerponderzoek naar het begeleiden van risicovol spel bij peuters in de Vlaamse groepsopvang

9) Ontwikkeling en validering van een kijkwijzer voor de integratie van gamification in het lager onderwijs: een ontwerpgericht onderzoek

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

De Vlaamse Overheid kent PWO-middelen toe aan de hogescholen om het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de bacheloropleidingen met professionele gerichtheid te versterken. PWO genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen tot het oplossen van problemen in de beroepspraktijk en/of tot de ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk en/of het werkveld. Lees hier meer over de onderzoeksvisie van de Arteveldehogeschool.

Meer info

Vragen over de PWO-projecten aan de Arteveldehogeschool? Contacteer Marleen Verbeke, coördinator PWO, marleen.verbeke@arteveldehs.be