Arteveldehogeschool coach voor Erasmus+ Suswell

Misschien denk je bij Erasmus+ aan studenten die in het buitenland studeren. Dat klopt maar Erasmus+ richt zich ook naar onderwijsinstellingen in de Europese landen maar ook de omringende landen. Zo is Arteveldehogeschool kernpartner voor het nieuwe Europese Erasmus+ programma Suswell. Hiervoor streven we samen met andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties uit vier EU-landen naar ‘capacitybuilding’ en ‘sociale innovatie door co-creatie’ op het vlak van gezondheid en welzijn binnen vijf regio’s in Kosovo en Rusland.

Concreet wil Suswell de onderwijskwaliteit en de dienstverlening op het domein van gezondheid en welzijn versterken door curriculumontwikkeling, studiebezoeken, trainingscursussen rond change management, ontwikkeling van leermateriaal deel, monitoren van verandering, ...

Het fundament is ‘capacitybuilding’ door co-creatie met de lokale partners om gezondheid en welzijn binnen lokale gemeenschappen te verbeteren. Dit realiseert Suswell door  ‘communities of practice (CoP)’- te ontwikkelen.  Een CoP is een overleg tussen user & providers (clients), stakeholders, experts, onderwijs en studenten, overheid en sociale instellingen, wijkgezondheidszorg en buurtwerk, ... Het doel is uitwisseling van kennis, ervaring, versterken van strategieën en de uitbouw van netwerken.

Arteveldehogeschool is binnen Suswell niet alleen mentor van de COP in Sint-Petersburg en coach voor 'train the trainer' maar staat tevens garant voor de interne kwaliteitszorg. Het is een erkenning van ons Expertise Netwerk maar ook een netwerking met strategische partners in Europa en met de EU-partnerlanden rond Europa. Het legt ons de vinger aan de pols bij recente social innovaties zoals het ontwikkelen van CoP waarin vooral Finland en Nederland voortrekker zijn.

We houden jullie op de hoogte.

Nog vragen? Contacteer 
Filip Dejonckheere 
Verantwoordelijke internationale en 
Interdisciplinaire programma’s ENW Gezondheid & zorg 
filip.dejonckheere@arteveldehs.be