Arteveldehogeschool en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen stappen in het huwelijksbootje

arteveldehogeschool han

Op 19 juni ondertekenen beide instellingen een officiële Intentieverklaring ter voorbereiding van een strategisch partnerschap. De algemene directie van Arteveldehogschool en het College van Bestuur van de HAN komen hiervoor samen op de campus te Arnhem en beschouwen dit moment als een extra bevestiging van het vertrouwen in elkaar als preferentiële partner.

Beide instellingen stellen vast dat er reeds jaren intensief werd samengewerkt op vlak van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg en willen verder bouwen op deze bestaande ervaring om de samenwerking nog te intensifiëren. De gelijklopende visie op onderwijs, onderzoek en dienstverlenging zorgt ervoor dat er constructief aan tafel kan gezeten worden om gezamenlijke projecten uit te werken die de eigen en gezamenlijke positie van beide instellingen nog zal versterken in het Europese hoger onderwijslandschap.

Waartoe verbinden Arteveldehogeschool en de HAN zich?

Tijdens dit voorbereidingstraject, dat een jaar zal lopen, zullen beide instellingen zich ertoe verbinden tot het afstemmen van gezamenlijke doelen en tot het uitwerken van een inhoudelijk programma om richting en vorm te geven aan het strategisch partnerschap. Daarbij zullen Arteveldehogeschool en de HAN fungeren als elkaars kritische vriend en zullen zowel het management en bestuur als de International Offices meerdere keren samenkomen.