Arteveldehogeschool goes OAMK

arteveldehogeschool oulu exchange

Docenten en medewerkers van Arteveldehogeschool zijn deze week te gast bij Oulu University of Applied Sciences (OAMK). Het opzet? Kennis en ervaringen uitwisselen met Europese collega's.

Gastlessen geven aan studenten Journalistiek, Verpleegkunde, Pedagogie van het jonge kind of Bedrijfsmanagement in Finland. Meedraaien in 3ID Labs, in de hogeschool waar het innovatieve semesterprogramma tot stand is gekomen. Benchmarken met Europese partners op vlak van studentenadministratie en onderwijsontwikkeling & internationalisering. Stuk voor stuk boeiende activiteiten die deze week op het programma staan, en die de relatie tussen Arteveldehogeschool en OAMK nog beter maken.

Ook algemeen directeur Tomas Legrand is afgereisd naar Finland, om zich samen met zeven Europese rectoren te buigen over een betere startegische samenwerking over de grenzen heen. Wij kijken alvast uit naar een nog hechtere samenwerking!