Arteveldehogeschool helpt beginnende leraren met ondersteunende tool

startkracht leraren arteveldehogeschool start

De eerste schooldag is spannend, en dat geldt niet enkel voor leerlingen. Ook beginnende leraars trekken vaak nerveus naar de klas en vragen zich af of ze het wel goed doen. Docent Sofie Michels en haar collega’s van de lerarenopleiding stelden zich dezelfde vraag en ontwerpen daarom een ondersteuningsinstrument voor beginnende leraren in het basisonderwijs: ‘Startkracht’.

“Beginnende leraren weten van zichzelf niet of ze goed bezig zijn en zeker in scholen waar er geen feedbackcultuur is, heeft dit een negatieve impact op hun zelfvertrouwen en groeikracht", aldus Socie Michels. "Met ‘Startkracht’ willen we daar iets aan doen. We willen concrete tips en tricks geven die toepasbaar zijn voor beginnende leraren in moeilijke situaties. We boetseren zo ook mee aan een haalbare job omdat ‘Startkracht’ aanzet tot dialoog over duidelijke verwachtingen tussen directie, collega’s en ouders.”