Arteveldehogeschool krijgt uitstekend rapport van accreditatieorganisatie

overhandiging NVAO rapport voor Arteveldehogeschool

Vandaag overhandigde de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, aan alle hogeronderwijsinstellingen officieel hun rapport na de instellingsreview. Arteveldehogeschool kreeg een uitstekend rapport. 

In november 2016 streek de commissie van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie vijf dagen neer op Arteveldehogeschool voor de instellingsreview, een kritische doorlichting van de hogeschool als geheel. Met als kernvraag: waarborgt Arteveldehogeschool een constante kwaliteit in al haar activiteiten?

Het oordeel van de commissie was positief: Arteveldehogeschool kent uiteraard groeipunten, maar kan trots zijn op heel wat sterke punten. Een vooral: ze kan bogen op een gedegen kwaliteitszorg, om continu bij te sturen waar nodig.

De commissie detecteerde een heel aantal sterktes, waaronder de maatschappelijke rol van de hogeschool, de kwaliteitsvolle oriëntering en begeleiding op maat van studenten, het in contact brengen van alle  studenten met wetenschappelijk onderzoek, de internationaliseringsactiviteiten en de onderwijsinnovatie, het strategisch instellingsplan …

Aanbevolen voor de toekomst, aldus de commissie:  blijvende aandacht voor openheid voor externe kritische blikken, een langetermijnvisie voor de opleidingen samen met het werkveld en via vergelijking met buitenlandse instellingen, en het verder verkennen van de mogelijkheden die de samenwerking met UGent biedt.

Arteveldehogeschool is uiteraard trots op dit uitstekende rapport. Vele medewerkers hebben mee hun schouders gezet onder het welslagen van de instellingsreview. En dag aan dag doen medewerkers én studenten Arteveldehogeschool verder groeien.

Nieuwsgierig naar de beoordeling door de commissie?