Arteveldehogeschool neemt coördinatie Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs over

Vanaf 2017 neemt de Arteveldehogeschool de coördinatie over van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Met een nieuw beleidsplan en een nieuwe coördinator worden de bakens voor inclusief hoger onderwijs verder uitgezet.

 

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. De sterkte van het SIHO is dat alle vijf associaties van universiteiten en hogescholen erin zijn vertegenwoordigd en hun krachten bundelen om inclusief hoger onderwijs te realiseren.

SIHO informeert de hoger onderwijsinstellingen over de meest recente regelgeving, ondersteunt hen om een beleidsplan uit te werken, en ontwikkelt materiaal om de hoger onderwijsinstellingen te helpen om hun inclusief beleid in de praktijk om te zetten: welke redelijke aanpassingen zijn mogelijk voor studenten met een functiebeperking, hoe ontwerp je onderwijs dat tegemoet komt aan de noden van alle studenten (universeel ontwerp), uit welke good practices kunnen de instellingen leren, enz. SIHO biedt informatie aan via haar website en Facebookpagina. Het Steunpunt organiseert ook vormingen, ontmoetingsdagen en geeft advies op maat.

Vandaag werd de nieuwe coördinator van het SIHO bekendgemaakt, Valérie Van Hees. Valérie beschikt over meer dan 15 jaar expertise inzake de begeleiding en het beleid rond studenten met een functiebeperking.

“De ambitie voor de komende jaren is in de eerste plaats om enerzijds de onderwijsinstellingen intensiever hun deskundigheid te laten delen, te leren van elkaars ervaringen en anderzijds de brugfunctie met de overheid te versterken.  De uitdagingen om inclusief onderwijs te realiseren vandaag zijn groot: studenten met een functiebeperking vinden gelukkig steeds meer de weg naar het hoger onderwijs; aan ons de uitdaging om hen enerzijds maximale kansen te bieden via universeel toegankelijk onderwijs en, waar dat niet volstaat, bijkomende redelijke aanpassingen te voorzien“ zegt de nieuwe coördinator Valérie Van Hees.

De Arteveldehogeschool neemt de taak van administratief coördinerende instelling over van Hogeschool West-Vlaanderen (Howest).  De Arteveldehogeschool beschikt over ruime expertise inzake begeleiding op maat van studenten met een functiebeperking en voert intensief onderzoek omtrent inclusief onderwijs, universeel ontwerp, het M-decreet.

Meer weten over SIHO?

Valérie Van Hees, valerie.vanhees@siho.be, tel. 0474 39 18 38, www.siho.be of via Facebook