Arteveldehogeschool opent academiejaar 2017-2018

Arteveldemedewerker met een virtual reality bril op

Dinsdag opende Arteveldehogeschool officieel het academiejaar 2017-2018. De opening stond in het teken van de digitalisering van het hoger onderwijs en de samenleving.

Van VR-brillen tot chatbots: digitalisering in 20 onderwijsinnovatieprojecten

Algemeen directeur Tomas Legrand zoomde in op de digitalisering die het hoger onderwijs in sneltreinvaart transformeert. Arteveldehogeschool zet fors in op onderwijsinnovatie door de investeren in 20 innovatieprojecten per jaar, met heel wat concrete toepassingen van digitalisering. Studenten verpleegkunde oefenen specifieke handelingen via VR-brillen, chatbots antwoorden studenten op veel gestelde vragen en beacons helpen studenten om een portfolio op te bouwen met 21st century skills.

Meer Engels in het onderwijs is een must

VBO-topman Pieter Timmermans hield een pleidooi voor meer Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs. “Een uitsluitend Nederlandstalig opleidingsaanbod is een rem op de internationalisering en de innovatie. Door de taalbarrière lopen we heel wat buitenlands talent mis, of het nu gaat om studenten of medewerkers. “

Vervolgens waarschuwde Pieter Timmermans voor het risico dat België achterop raakt in de digitaliseringsrace: “Ons land stond in het rijtje met een sterke vooruitgang inzake digitalisering in het verleden, maar dreigt nu af te glijden naar landen met een risico om achterop te geraken. De opvallend lage instroom in de STEM-richtingen in ons land speelt ons parten. De invoering van alternerend leren kan de belangstelling van jongeren voor STEM-richtingen hopelijk stimuleren.”

60 miljoen euro investeringen in 31.000 m2 onderwijsinfrastructuur komende 5 jaar

Voorzitter Tony Van Parys brak een lans voor de lerarenopleidingen aan Arteveldehogeschool:  “Studenten en docenten zijn sterk geëngageerd in de ondersteuning van kansarme gezinnen via diverse Gentse vzw’s, waaronder vzw Compaan. Hun maatschappelijke rol reikt ver voorbij de muren van de campus.”

Vervolgens kondigde voorzitter Van Parys aan dat Arteveldehogeschool de komende vijf jaar 60 miljoen euro zal investeren in de uitbreiding van haar infrastructuur met liefst 31.000 m2. Naast renovaties en uitbreiding van de bestaande campussen worden ook nieuwe campussen voorzien. Sportcampus Watersportbaan is in opbouw, en de zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe XL-campus in hartje Gent gaat onverminderd verder. “Arteveldehogeschool wil investeren in ruimte voor haar studenten. Vandaag zijn dat er meer dan 13.500, jaar na jaar groeit de hogeschool. Vanaf 2019 zullen ook de graduaatsopleidingen (HBO5) die nu nog door onze partners ingericht worden integraal deel uitmaken van de Arteveldehogeschool. Onderwijsinfrastructuur vandaag is heel wat meer dan klassieke leslokalen. Werk- en overlegplekken voor studenten en docenten, ruimte voor een innovatiecentrum met ‘living labs’ … zijn een must.”