Arteveldehogeschool werkt model uit om clinical leaders op te leiden met CARMEN

carmen verpleegkunde

Verpleegkundigen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen leiderschapsvaardigheden, blijkt uit onderzoek van Arteveldehogeschool. Zonde, want 'clinical leaders' hebben een erg positieve invloed op de kwaliteit van geleverde zorg. Daarom werkten onze onderzoekers verschillende ondersteuningstools uit onder de naam CARMEN, die verpleegkundigen helpen groeien als clinical leaders.  

Dat kwaliteit een essentiële component is van de huidige, snel evoluerende gezondheidszorg is geen geheim. Dat verpleegkundigen een belangrijke rol hebben in de organisatie van effectieve en innovatieve zorg ook niet. Daarom gingen onderzoekers van Arteveldehogeschool een stap verder: ze verdiepten zich in de positieve link tussen de aanwezigheid van clinical leaders en de kwaliteit van zorg.

Wat is een clinical leader?

Een clinical leader is een  verpleegkundige die geen formele autoriteit bezit maar wel over vijf kerneigenschappen beschikt:

  • klinische expertise
  • effectieve communicatie
  • flexibiliteit
  • verantwoordelijkheidszin
  • en een visie op de toekomst. 

Niet bewust van leiderschapsvaardigheden

“Uit ons onderzoek bleek echter dat een verpleegkundige zich niet altijd bewust is van zijn of haar eigen leiderschapsvaardigheden”, zegt projectleider Nele De Roo van de opleiding Verpleegkunde aan Arteveldehogeschool. “Dat betekent dat een verpleegkundige de rol van clinical leader bijgevolg niet altijd herkent bij zichzelf. En dat terwijl de positieve link tussen de aanwezigheid van clinical leaders en kwaliteit van zorg nochtans zo cruciaal is.”   

Schitteren als fiere effectieve verpleegkundige dankzij CARMEN

Daarom werd, volgens de methodologie van human centered design, in kaart gebracht wat er nodig is - en dus ook wat te mijden is - om clinical leaders zichzelf te laten ontdekken en voluit te laten schitteren in hun rol als fiere en effectieve verpleegkundige. 

Ondersteuningstools

CARMEN kwam tot leven: Caring Role Model of Excellent Nursing. CARMEN bestaat uit verschillende ondersteuningstools (bv. een self-assessement tool) die speciaal ontwikkeld werden voor verpleegkundigen. De voordelen zijn niet beperkt tot de verpleegkundige zelf: ook het team, de hoofdverpleegkundige én de patiënt worden beter met CARMEN.

Meer weten over dit onderzoeksproject van de opleidingen Verpleegkunde en Sociaal Werk? Neem een kijkje op de projectsite.