Arteveldehogeschool wuift algemeen directeur uit

De Arteveldehogeschool zwaaide op maandag 23 januari haar algemeen directeur Johan Veeckman uit en verwelkomde zijn opvolger Tomas Legrand. De feestelijke pensioenviering bracht ongeveer 800 mensen samen in het tot de nok gevulde ICC.

Naast medewerkers, vrienden en familie kwamen ook ministers, parlementsleden, rectoren en burgemeesters Johan uitwuiven en bedanken voor zijn inzet voor de Arteveldehogeschool en het hoger onderwijs. Het was een mooie avond die humoristisch aan elkaar werd gepraat door Gentse actrice Pascale Platel.

(Her)beleef de avond door de ogen van de aanwezige twitteraars.

Algemeen directeur sinds 2001

Johan Veeckman trad aan als algemeen directeur van de Arteveldehogeschool op 1 juni 2001. De Arteveldehogeschool ontstond uit de fusie van vier Gentse hogescholen. Onder de leiding van Johan Veeckman groeide de Arteveldehogeschool uit tot de grootste hogeschool voor professionele bacheloropleidingen in Vlaanderen met meer dan 13 500 studenten, 1300 medewerkers en 9 campussen verspreid over Gent.  

De infrastructuur van de hogeschool kende belangrijke wijzigingen, tal van campussen werden grondig gerenoveerd. Een hoogtepunt op dit vlak was de ingebruikname van campus Kantienberg in 2009.  Met deze nieuwe campus kreeg de Arteveldehogeschool een landmark in Gent.

Johan Veeckman is een gewaardeerde gesprekspartner in tal van onderwijsfora.  Met dossierkennis en met groot engagement werkte hij mee aan het (hoger) onderwijs van de toekomst. De voorbije twee jaar was Johan Veeckman voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). Hij vertegenwoordigde de Vlaamse hogescholen bij de overheid en was hun woordvoerder naar de publieke opinie.

Voor zijn aantreden als algemeen directeur was Johan Veeckman, doctor in de wetenschappen, achtereenvolgens docent en directeur van het Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven in Gent, de zogenaamde "Brouwerijschool", departementshoofd en regiodirecteur KaHoSint-Lieven.  

”Ik heb samen met alle medewerkers en het bestuur de Arteveldehogeschool kunnen uitbouwen tot wat ze vandaag is,  namelijk een innovatieve, internationaal gerichte en kwaliteitsvolle hogeschool waar noch de student, noch de medewerker een nummer is. Met het aantreden van Tomas Legrand is de hogeschool in goede handen”, zegt Johan Veeckman bij zijn afscheid.

Tomas Legrand wordt nieuwe algemeen directeur

Met ingang van 1 februari neemt Tomas Legrand de fakkel over als algemeen directeur. Tomas Legrand (53) is licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen. Hij begon zijn carrière in het bedrijfsleven. Eerst als marketeer in de autosector, als verantwoordelijke voor de professionalisering van het dealernet, later als managementconsultant bij o.a. Deloitte.

Nadien stapte hij over naar het onderwijs om zijn rijke ervaring met studenten en collega’s te delen als docent, vervolgens als opleidingsdirecteur bedrijfs- en officemanagement en ten slotte als directeur financiën en personeelsbeleid (vanaf 2004). Tomas Legrand bekleedt bestuursfuncties in de sectoren van de gezondheidszorg, het sociaal werk en het onderwijs. Contact houden met de verschillende werkvelden van de hogeschool vindt hij heel belangrijk.

De nieuwe algemeen directeur wil verder inzetten op de digitalisering van het hoger onderwijs: het gebruik van nieuwe onderwijstechnologie en een sterke visie op innovatieve onderwijsprocessen zullen de onderwijskwaliteit van de opleidingen van de Arteveldehogeschool nog verder verhogen. Het praktijkgericht onderzoek wordt verder uitgebouwd als structureel onderdeel van de opleidingsprogramma’s. Zowel het onderwijs als het onderzoek worden internationaler, en dat zal merkbaar zijn op de campussen.

 “Onder leiding van Johan Veeckman heeft de Arteveldehogeschool een bijzonder sterk parcours afgelegd. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers de positie van onze hogeschool  in de toekomst te blijven bestendigen en verbeteren”, zegt Tomas Legrand.  “We plannen belangrijke investeringen in nieuwe infrastructuur in Gent. Maar we willen ook meer betekenen voor onze stad en regio. We stellen daarvoor de ruime expertise van onze medewerkers ter beschikking. ”