Boost voor financiële sector: uniek Europees project werkplekleren zorgt voor vlottere doorstroom tussen onderwijsniveaus

werkplekleren

(foto v.l.n.r.: Thierry Semey (Gedelegeerd bestuurder Syntra Midden-Vlaanderen), Nele Muys (Manager Liberform)  en Tomas Legrand (Algemeen directeur Arteveldehogeschool)

Uniek Europees project werkplekleren

Duaal leren is in het secundair onderwijs al goed ingeburgerd. In het hoger onderwijs daarentegen werden tot nog toe niet alle mogelijkheden tot ‘leren op de werkplek’ volledig gebruikt. Arteveldehogeschool brengt hierin verandering via een uniek ESF-project (Europees Sociaal Fonds).

Vlottere doorstroom tussen onderwijsniveaus

Arteveldehogeschool, Syntra Midden-Vlaanderen en Liberform slaan de handen in elkaar om de stap van onderwijs naar de arbeidsmarkt een boost te geven. Via een aangepast opleidingstraject zullen studenten vlotter kunnen doorstromen van niveau 4 (secundair) naar niveau 5 (graduaat) en op termijn naar niveau 6, de professionele bachelor.

logo Syntra - logo Liberforum

Voordelen voor student en werkgever

“Dit traject is positief voor de student omdat hij al van bij de start van de opleiding echt kan ‘doen’ en minder theorie moet verwerken. Maar het is ook positief voor de werkgever omdat hij kan kiezen uit een grotere groep bekwame en praktijkgeschoolde accounting profielen. Wat voor veel werkgevers ook belangrijk is, is dat ze toekomstige en huidige medewerkers intern kunnen opleiden. Dit is belangrijk in een sector die hoog scoort in het lijstje van knelpuntberoepen. Door dit project komen we dus tegemoet aan de verwachtingen van zowel het werkveld als de lerende professional. Zonder in te boeten aan kwaliteit.” zegt Kathy Dewitte, opleidingsdirecteur Bedrijfsmanagement Arteveldehogeschool.

Nieuwe opleiding Accounting Administration

Tijdens dit ESF-project wordt gevaloriseerd werkplekleren geïntegreerd in de nieuwe graduaatsopleiding Accounting Administration. De opleiding start op 1 september 2019.

Ook in de nieuwe graduaatsopleiding Marketing- en communicatiesupport wordt werkplekleren geïntegreerd.

ESF