Nieuws

Stad Gent kende eind 2019 het City of People (CoP) impulsproject 'Inclusie in 4D' toe aan Arteveldehogeschool om samen met UGent en IMEC de bestaande kennis over dyslexie en dyscalculie intelligent te bundelen en actiegericht te visualiseren. Dit project is bijna afgerond. Iedereen is welkom op het closing event, op 3 juni van 17 tot 20 uur.
Verpleegkundigen geven aan dat ze meer vorming nodig hebben rond het spirituele luik in de palliatieve zorg. Dat blijkt uit het onderzoek 'Spirituele Noden in de Palliatieve Zorg' dat Hilde Ingels , onderzoeker en docent aan Arteveldehogeschool, gevoerd heeft. “Spirituele zorg is zo'n waardevolle en belangrijke taak die vaak door tijdsdruk, complexiteit van situaties of interne veranderingen naar de achtergrond verdwijnt”, vertelt een verpleegkundige.  
Femke Bauwens en Manon Misonne, twee oud-studenten van de Banaba Creatieve Therapie optie muziektherapie richtten vzw Kleinnood op.  Kleinnood is een project dat persoonlijke liederen maakt als een klein gebaar van troost. 
Deze muziekstukken op maat worden uiteindelijk heuse ‘levensliederen’: liederen die iets vertellen over een leven, over verdriet, over liefde, verbinding. Over jou.
Het zijn verteerliederen, liederen die helpen dragen en steunen.
Arteveldehogeschool wil het verschil maken, ook in ontwikkelingssamenwerking. In 2016 kwamen mentoren en stagebegeleiders in Rwanda via stagestudenten Bachelor Vroedkunde in contact met het digitale stageportfolio van Arteveldehogeschool. Een totaal andere format dan het papieren stagedocument van de Rwandese studenten. De interesse was onmiddellijk gewekt en leidde uiteindelijk tot een wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Project International & Digital Midwifery Workplace learning Network: the first step’.
De Verbinddoos is een laagdrempelig instrument dat de zorgprofessional helpt om met een oudere in gesprek te gaan over wat er toe doet, wanneer iemands leven ten einde loopt. Een animatie-instructiefilmpje toont hoe mensen met de Verbinddoos kunnen werken.
COVID-19 schort regelmatig praktijkgerichte onderwijsactiviteiten op, inclusief simulatielessen. In de afgelopen maanden van ‘noodonderwijs op afstand’ was er weinig ruimte voor aandacht voor een snelle oplossing voor hands-on simulatiesessies. Daarom is een waardig online alternatief noodzakelijk om simulatieonderwijs te waarborgen als kritische component in praktijkgerichte curricula.
De toekomst van de huidige generatie kinderen met gehoorverlies ziet er dankzij de evolutie op het vlak van technologische mogelijkheden heel anders uit dan de voorbije decennia. Verschillende onderzoeksprojecten wereldwijd volgden deze kinderen op. De resultaten leidden tot eenduidige aanbevelingen voor een cliëntgerichte, biopsychosociale aanpak. 
Cohehre is een Europese non-profit organisatie met een uitzonderlijk actief netwerk van studenten, academici uit het hoger onderwijs en professionals uit de gezondheidszorg. Cohehre verbindt hen in hun missie om interprofessioneel leren, onderwijs en onderzoek, samenwerking en strategisch management te helpen ontwikkelen. 
Wetenschappelijke dienstverlening met onderzoek en advies op maat
Ben jij 3e jaarstudent verpleegkunde, verpleegkundige of wondzorgspecialist? Dan vraagt Eduwond graag jouw medewerking. Eduwond ontwikkelde een wondalgoritme, een klinisch beslissingsondersteunend systeem dat advies geeft over wondbedpreparatie en wondafdekking bij een chronische wonde. De onderzoekers willen weten hoe gebruiksvriendelijk dit algoritme is.
Thuis blijven wonen is toch de droom van elke oudere persoon? Maar wat als het allemaal niet meer zo veilig lukt? Leen Bouckaert en Leen De Coninck, onderzoekers aan Arteveldehogeschool, ontwikkelen op vraag van de overheid een klinische praktijkrichtlijn voor het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon.
Axana Bael studeerde in 2020 af als Bachelor Vroedvrouw aan Arteveldehogeschool. Voor haar bachelorproef maakte ze een boek ‘Wanneer jouw wiegje een wolk wordt’ voor sterrenouders waarin ze hun emoties, gedachten en beleving kwijt kunnen. Mama's en papa's die een kindje verliezen, kunnen en durven immers vaak moeilijk met elkaar over hun verdriet praten om elkaar niet extra te belasten.Het boek is ook bedoeld voor vroedvrouwen in de eerstelijnszorg tijdens de postnatale begeleiding. De beleving kan aanleiding geven om het zorgplan aan te passen. Het boekje bevat ook de Whooley-sceening en GAD-2-scereening voor complexe rouwreacties. Hiermee kan de vroedvrouw aan de slag om correct door te verwijzen naar de tweede of derde lijn.  
De Academie Voor De Eerste Lijn bundelt krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen. De drijvende kracht achter deze Academie is een consortium van 4 universiteiten en 6 hogescholen, ook Arteveldehogeschool.
De studiedag ‘Behandeling en counseling bij tinnitus’ was de eerste online studievoormiddag van de Bachelor Audiologie en klokte af op zestig deelnemers. Tijdens de drie lezingen werd de blik van de audioloog verruimd, dit zowel naar motiverende gespreksvoering, samenwerken met andere disciplines en de aanpak van slaapproblemen.
Ken jij jongeren tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'hun ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie? Wil je weten wat gekend is over dyslexie?
Wist je dat veel zorgverleners – ondanks de zware werkbelasting – graag én met hart en ziel in een woonzorgcentrum (wzc) werken? Dagelijks tonen zij een onnoemelijk grote inzet om de best mogelijke zorg te bieden. Sommige zorgverleners zijn echt ‘rolmodellen’. Zij beïnvloeden, motiveren en inspireren anderen met hun deskundigheid. Het zijn ‘clinical leaders’ die de kwaliteit van de zorg voor bewoners en de werktevredenheid in het wzc doen toenemen.  
Misschien denk je bij Erasmus+ aan studenten die in het buitenland studeren. Dat klopt maar Erasmus+ richt zich ook naar onderwijsinstellingen in de Europese landen maar ook de omringende landen. Zo is Arteveldehogeschool kernpartner voor het nieuwe Europese Erasmus+ programma Suswell. Hiervoor streven we samen met andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties uit vier EU-landen naar ‘capacitybuilding’ en ‘sociale innovatie door co-creatie’ op het vlak van gezondheid en welzijn binnen vijf regio’s in Kosovo en Rusland.  
Een nieuwe test voor volwassenen met afasie maakt het mogelijk om ernstigere vormen van de taalstoornis beter in kaart te brengen. Met GLOBAMIX stellen de auteurs, Frank Paemeleire (Arteveldehogeschool en AZ Maria Middelares Gent) en Lieselot Moerkerke (AZ Groeninge) een dynamisch assessment voor die patiënten kan begeleiden naar de juiste behandeling. “Er is een enorme nood vanuit de praktijk naar tests die de restmogelijkheden van deze patiënten holistisch in kaart kunnen brengen en hierdoor de behandeling vorm kunnen geven. Daarop biedt GLOBAMIX een antwoord,” vertelt Frank Paemeleire, een van de ontwikkelaars van GLOBAMIX.  
Hoe maak je een planning voor een complexe context als de thuiszorg? Andere sectoren gebruiken hiervoor vaak Artificiële Intelligentie (AI). Maar kan dit ook lukken voor de thuiszorg? Je moet hierbij niet alleen rekening houden met werkroosters en organisatie, maar ook met de voorkeuren van jouw patiënten, de zorgzwaarte en -complexiteit en, niet te vergeten, jouw eigen voorkeuren.    
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies en rouw. Maar hoe ga je hier als werkgever mee om op de werkvloer? Rouw heeft onmiskenbaar een impact op de arbeidsparticipatie. Uit onderzoek door Arteveldehogeschool blijkt dat de meeste bedrijven vooral in de eerste week na het overlijden hier extra aandacht aan schenken. De focus ligt in werkcontexten veelal op efficiëntie en effectiviteit. 
Stad Gent wil inwoners met dyslexie en dyscalculie beter ondersteunen met het project 'Inclusie in 4D'. 4D staat voor drempels, diversiteit, dyslexie en dyscalculie. Bijkomend onderzoek moet ook leiden tot meer begrip van de leerstoornis. Hiervoor klopten ze aan bij Arteveldehogeschool. 
Het volgende wetenschapscafé over armoede vindt op 1 december online plaats en via de Facebookpagina van Wetenschapscafés. De gasten zijn Kaat Van Wouwe (Arteveldehogeschool) en Caroline Vandekinderen (HoGent). Beiden doen onderzoek naar armoede in België en willen via concrete, menselijke verhalen in dialoog gaan en burgers tot actie aanzetten.
Uitleg over de onderwerpen waarover onze studenten vandaag vragen hebben. Volg de verdere updates hier in de nieuwssectie, via het intranet voor studenten en medewerkers of via de officiële social kanalen van Arteveldehogeschool.
We trapten vandaag officieel de start af van het nieuwe academiejaar tijdens ons Startevent 2020. En ook dat verloopt heel wat anders dan de vorige jaren. Want waar we in 2019 samenkwamen op campus Kantienberg, stak het coronavirus daar dit jaar een stokje voor. Daarom gooiden we het over een andere boeg en werd het Startevent een live evenement op onze verschillende campussen.
Vanaf maandag 7 september breidt de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt. Op de as Sint-Pietersnieuwstraat - Overpoort en de aanliggende straten zal iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker moeten dragen.
Arteveldehogeschool werkte hard aan de voorbereiding van het nieuwe academiejaar, in deze bijzondere context. Als betrokken, warme hogeschool organiseren we ons om op een veilige manier authentiek contact tussen studenten onderling en studenten en medewerkers mogelijk te maken.
In het begin van het academiejaar 2020-2021 opent Bro Upkot, het nieuwe studentenhuis van Arteveldehogeschool en Upkot (Upgrade Estate). Dan nemen 311 studenten hun intrek in de 60 meter hoge studententoren met urban jungle, studiecafé en ruime leefkeukens. Ook op kot in Bro Upkot? Registreer je voor een studentenkamer.
Axel Pailler, winnaar van populaire televisieserie De Mol 2019 schiet Febe en Shani, twee studenten uit de Bachelor Vroedkunde te hulp. Febe en Shani zaten vast in Dakar nadat ze hun stage in Senegal moesten beëindigen om naar België terug te keren.
In de week van 20 januari heeft Arteveldehogeschool haar studenten die in China verblijven voor een stage of uitwisseling teruggeroepen. Antwoorden op veelgestelde vragen.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden