Nieuws

Ben jij 3e jaarstudent verpleegkunde, verpleegkundige of wondzorgspecialist? Dan vraagt Eduwond graag jouw medewerking. Eduwond ontwikkelde een wondalgoritme, een klinisch beslissingsondersteunend systeem dat advies geeft over wondbedpreparatie en wondafdekking bij een chronische wonde. De onderzoekers willen weten hoe gebruiksvriendelijk dit algoritme is.
Thuis blijven wonen is toch de droom van elke oudere persoon? Maar wat als het allemaal niet meer zo veilig lukt? Leen Bouckaert en Leen De Coninck, onderzoekers aan Arteveldehogeschool, ontwikkelen op vraag van de overheid een klinische praktijkrichtlijn voor het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon.
Axana Bael studeerde in 2020 af als Bachelor Vroedvrouw aan Arteveldehogeschool. Voor haar bachelorproef maakte ze een boek ‘Wanneer jouw wiegje een wolk wordt’ voor sterrenouders waarin ze hun emoties, gedachten en beleving kwijt kunnen. Mama's en papa's die een kindje verliezen, kunnen en durven immers vaak moeilijk met elkaar over hun verdriet praten om elkaar niet extra te belasten.Het boek is ook bedoeld voor vroedvrouwen in de eerstelijnszorg tijdens de postnatale begeleiding. De beleving kan aanleiding geven om het zorgplan aan te passen. Het boekje bevat ook de Whooley-sceening en GAD-2-scereening voor complexe rouwreacties. Hiermee kan de vroedvrouw aan de slag om correct door te verwijzen naar de tweede of derde lijn.  
De Academie Voor De Eerste Lijn bundelt krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen. De drijvende kracht achter deze Academie is een consortium van 4 universiteiten en 6 hogescholen, ook Arteveldehogeschool.
De studiedag ‘Behandeling en counseling bij tinnitus’ was de eerste online studievoormiddag van de Bachelor Audiologie en klokte af op zestig deelnemers. Tijdens de drie lezingen werd de blik van de audioloog verruimd, dit zowel naar motiverende gespreksvoering, samenwerken met andere disciplines en de aanpak van slaapproblemen.
Ken jij jongeren tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'hun ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie? Wil je weten wat gekend is over dyslexie?
Wist je dat veel zorgverleners – ondanks de zware werkbelasting – graag én met hart en ziel in een woonzorgcentrum (wzc) werken? Dagelijks tonen zij een onnoemelijk grote inzet om de best mogelijke zorg te bieden. Sommige zorgverleners zijn echt ‘rolmodellen’. Zij beïnvloeden, motiveren en inspireren anderen met hun deskundigheid. Het zijn ‘clinical leaders’ die de kwaliteit van de zorg voor bewoners en de werktevredenheid in het wzc doen toenemen.  
Misschien denk je bij Erasmus+ aan studenten die in het buitenland studeren. Dat klopt maar Erasmus+ richt zich ook naar onderwijsinstellingen in de Europese landen maar ook de omringende landen. Zo is Arteveldehogeschool kernpartner voor het nieuwe Europese Erasmus+ programma Suswell. Hiervoor streven we samen met andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties uit vier EU-landen naar ‘capacitybuilding’ en ‘sociale innovatie door co-creatie’ op het vlak van gezondheid en welzijn binnen vijf regio’s in Kosovo en Rusland.  
Een nieuwe test voor volwassenen met afasie maakt het mogelijk om ernstigere vormen van de taalstoornis beter in kaart te brengen. Met GLOBAMIX stellen de auteurs, Frank Paemeleire (Arteveldehogeschool en AZ Maria Middelares Gent) en Lieselot Moerkerke (AZ Groeninge) een dynamisch assessment voor die patiënten kan begeleiden naar de juiste behandeling. “Er is een enorme nood vanuit de praktijk naar tests die de restmogelijkheden van deze patiënten holistisch in kaart kunnen brengen en hierdoor de behandeling vorm kunnen geven. Daarop biedt GLOBAMIX een antwoord,” vertelt Frank Paemeleire, een van de ontwikkelaars van GLOBAMIX.  
Hoe maak je een planning voor een complexe context als de thuiszorg? Andere sectoren gebruiken hiervoor vaak Artificiële Intelligentie (AI). Maar kan dit ook lukken voor de thuiszorg? Je moet hierbij niet alleen rekening houden met werkroosters en organisatie, maar ook met de voorkeuren van jouw patiënten, de zorgzwaarte en -complexiteit en, niet te vergeten, jouw eigen voorkeuren.    
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies en rouw. Maar hoe ga je hier als werkgever mee om op de werkvloer? Rouw heeft onmiskenbaar een impact op de arbeidsparticipatie. Uit onderzoek door Arteveldehogeschool blijkt dat de meeste bedrijven vooral in de eerste week na het overlijden hier extra aandacht aan schenken. De focus ligt in werkcontexten veelal op efficiëntie en effectiviteit. 
Stad Gent wil inwoners met dyslexie en dyscalculie beter ondersteunen met het project 'Inclusie in 4D'. 4D staat voor drempels, diversiteit, dyslexie en dyscalculie. Bijkomend onderzoek moet ook leiden tot meer begrip van de leerstoornis. Hiervoor klopten ze aan bij Arteveldehogeschool. 
Het volgende wetenschapscafé over armoede vindt op 1 december online plaats en via de Facebookpagina van Wetenschapscafés. De gasten zijn Kaat Van Wouwe (Arteveldehogeschool) en Caroline Vandekinderen (HoGent). Beiden doen onderzoek naar armoede in België en willen via concrete, menselijke verhalen in dialoog gaan en burgers tot actie aanzetten.
Uitleg over de onderwerpen waarover onze studenten vandaag vragen hebben. Volg de verdere updates hier in de nieuwssectie, via het intranet voor studenten en medewerkers of via de officiële social kanalen van Arteveldehogeschool.
We trapten vandaag officieel de start af van het nieuwe academiejaar tijdens ons Startevent 2020. En ook dat verloopt heel wat anders dan de vorige jaren. Want waar we in 2019 samenkwamen op campus Kantienberg, stak het coronavirus daar dit jaar een stokje voor. Daarom gooiden we het over een andere boeg en werd het Startevent een live evenement op onze verschillende campussen.
Vanaf maandag 7 september breidt de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt. Op de as Sint-Pietersnieuwstraat - Overpoort en de aanliggende straten zal iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker moeten dragen.
Arteveldehogeschool werkte hard aan de voorbereiding van het nieuwe academiejaar, in deze bijzondere context. Als betrokken, warme hogeschool organiseren we ons om op een veilige manier authentiek contact tussen studenten onderling en studenten en medewerkers mogelijk te maken.
In het begin van het academiejaar 2020-2021 opent Bro Upkot, het nieuwe studentenhuis van Arteveldehogeschool en Upkot (Upgrade Estate). Dan nemen 311 studenten hun intrek in de 60 meter hoge studententoren met urban jungle, studiecafé en ruime leefkeukens. Ook op kot in Bro Upkot? Registreer je voor een studentenkamer.
Axel Pailler, winnaar van populaire televisieserie De Mol 2019 schiet Febe en Shani, twee studenten uit de Bachelor Vroedkunde te hulp. Febe en Shani zaten vast in Dakar nadat ze hun stage in Senegal moesten beëindigen om naar België terug te keren.
In de week van 20 januari heeft Arteveldehogeschool haar studenten die in China verblijven voor een stage of uitwisseling teruggeroepen. Antwoorden op veelgestelde vragen.
Sinds begin oktober komen de Ecuadoranen massaal op straat. De bevolking is het niet eens met de sociale en economische hervormingen door de regering van president Moreno. Studenten Sociaal Werk Isha Adriaensens en Andrea Josefa Boonaert Torrico studeren een semester in Ecuador. Ze zijn vanop de eerste rij getuige van de onlusten.
Op zaterdag 28 september 2019 organiseert Doof Vlaanderen “Doof & Divers,” de 25ste editie van Werelddovendag. Deze editie van Werelddovendag gaat door op campus Kantienberg. Docenten en kersverse studenten uit de nieuwe graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal worden ingezet om de bezoekers, verenigingen en sprekers op Werelddovendag te ondersteunen als tolken en tolk-stagiairs.
Met de aankomende start van het nieuwe academiejaar kent de Arteveldehogeschool in Gent een veelzeggende groei in inschrijvingen. De tien nieuwe graduaatsopleidingen zijn daarin een grote speler. Die trekken vanaf jaar één meteen meer dan 1000 studenten. Maar ook de lerarenopleiding secundair onderwijs groeit. “Een belangrijk signaal,” zegt woordvoerder Imran Uddin.
Mindfulness, motivatie en verbindende communicatie: die drie elementen vormen de sleutel om werknemers beter te leren omgaan met stress, steeds snellere digitalisering en onzekerheid. Samen vormen ze de basis van het nieuwe postgraduaat The Human-Centered Organisation aan Arteveldehogeschool. Ambitieus doel van deze opleiding: het stijgend aantal burn-outs een halt toeroepen.
Ondernemen als meisje met een migratieachtergrond? In die afweging spelen de goedkeuring van de familie, angst voor discriminatie en culturele drempels mee. Tegelijkertijd zien we dat ondernemende ouders, voornamelijk vaders, mogelijke culturele moeilijkheden voor hun dochters kunnen helpen overwinnen: rolmodellen en familiale steun zijn dus zeer belangrijk.
Het nieuwe vierde jaar Verpleegkunde bestaat voor een groot deel uit contractstage. Op donderdag 2 mei stelden 30 organisaties tijdens een infomarkt op campus Kantienberg hun stagemogelijkheden voor. Aan de studenten nu om hun keuze te maken!
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block laat een vergoedingsmodel uitwerken voor de mondhygiënist, het paramedische beroep dat ze eerder dit jaar in het leven riep.
Het KB bepaalt ook de lijst van technische prestaties die een mondhygiënist kan stellen. Daarmee wordt nu ook wettelijk vastgelegd dat mondhygiënisten niet enkel een preventieve rol hebben, maar tevens een welbepaald aantal handelingen in de mond mogen verrichten.
Eén op de vijf kinderen in Gentse scholen hebben last van tandbederf, en dat zie je al vanaf drie jaar. Om daar iets aan te doen hebben studenten uit de opleiding mondhygiëne van de Arteveldehogeschool vanochtend aan kinderen uit een basisschool uitgelegd hoe ze hun tanden moeten poetsen.
Onder de noemer ‘Student in Warme stad Gent’ bundelen de hogeronderwijsinstellingen, de Stad Gent, Logo Gezond+ en het Fonds GavoorGeluk de krachten voor de verbetering van het mentaal welzijn van jongeren die studeren in Gent.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden