Coronavirus - Arteveldehogeschool informeert haar medewerkers en studenten

Laatste update 17/03/2020 23.45 uur

17 maart 2020: Met volle overtuiging en engagement voor kwaliteitsvol afstandsonderwijs

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden aangescherpt. We gaan een nieuwe fase in met nieuwe maatregelen binnen de hogeschool.
We sommen op wat dat voor studenten en medewerkers van Arteveldehogeschool betekent.

 • Al onze campussen zijn tot nader order gesloten. Alle medewerkers zijn bereikbaar via mail, telefoon, skype, … Arteveldehogeschool blijft dus “open op afstand” in deze bijzondere omstandigheden.
 • #SamenSterkStuderen. We zetten volop in op sterk en kwalitatief afstandsonderwijs. Dankzij de gedrevenheid en het professionalisme van medewerkers en studenten blijven we onze grenzen verleggen.
  Hou zeker onze social media in de gaten; We publiceren er tips over afstandsonderwijs en thuiswerk - voor en door onze studenten en medewerkers. 
 • Nog voor studenten:
  • We beraadslagen nu intern over werklastspreiding, nieuwe kalenders voor lessen en evaluaties, omgaan met deadlines, oplossingen voor de onderbroken stages, etc. We communiceren binnenkort oplossingen.
  • Stages die een fysieke verplaatsing vergen, worden onderbroken. Studenten worden dus niet meer verwacht op de stageplaats vanaf woensdag 18 maart 2020. We vragen dat studenten hierover communiceren met hun stagebegeleider en met hun stageplaats.
  • Stages die geen fysieke verplaatsing vergen (bv. via thuiswerk) kunnen doorlopen. Waarom zou de student niet verder de leerkansen benutten als hij/zij met de stagegever een zinvolle oplossing kon vinden? We vragen dat studenten hierover ook de stagebegeleider op de hoogte brengen.
  • Specifiek voor stages in de opleidingen Bachelor Verpleegkunde (voor 3de jaar en 4de jaars) en Bachelor Vroedkunde (voor 3de jaars), en in de postgraduaatopleidingen die volgen op Verpleegkunde: deze stages kunnen doorgaan op voorwaarde dat er een expliciet akkoord is van én de student, én de stageplaats én de opleiding.
   We vragen dat studenten hierover communiceren met hun stagebegeleider. Als een student niet akkoord is om de stage verder te zetten dan zijn daar geen andere consequenties aan verbonden, dan deze die gelden voor alle studenten in verband met opgeschorte stages. 
   Voor studenten in deze twee bacheloropleidingen in het eerste of het tweede opleidingsjaar wordt de stage onderbroken.
  • Alle stagebegeleiding gebeurt uitsluitend op afstand.
 • We zetten al sinds vorige week maximaal in op thuiswerk voor de medewerkers. We zetten dit verder, ambitieus maar realistisch. Het presteren van conventionele werkdagen "zoals op kantoor" is niet altijd eenvoudig, maar de reguliere werkroosters blijven wel de referentie voor onze organisatie.

11 maart 2020: Arteveldehogeschool schakelt deels over op online afstandsonderwijs en thuiswerk

In de week van 9 maart werd duidelijk uit de berichtgeving dat de verspreiding van het coronavirus verder uitbreiding in België en Europa kent.  Door de recente ontwikkelingen vaardigde de overheid nieuwe richtlijnen. Omdat de gezondheid en het welzijn van onze studenten en medewerkers primeert, nemen wij daarom preventieve maatregelen in lijn met de adviezen en maatregelen bepaald door de overheid.

Concreet betekent dit dat we ons met 100% engagement inzetten op zoveel mogelijk en zo goed mogelijk afstandsonderwijs. Vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april 2020 zal een groot deel van de lessen online doorgaan om contacten te reduceren. We blijven onze studenten optimaal begeleiden in hun leertraject.

Onze campussen blijven open voor praktijklessen waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn. Voor deze specifieke gevallen wordt er wel nog op de campussen les gegeven, maar er zullen aanzienlijk minder studenten aanwezig zijn op de campus. Zo kunnen we preventief fysieke contacten tussen studenten en medewerkers onderling beperken. Op die manier blijven we zowel de gezondheid en het welzijn van onze studenten en medewerkers, als kwalitatief onderwijs voor onze studenten vooropstellen.

Ook de mediatheken blijven open in beperkte capaciteit voor opzoekingswerk, maar niet voor samen studeren.

Verder blijven de vorige preventieve maatregelen op de campus van kracht, zoals verhoogde schoonmaak en het aanbieden van handgels en zakdoeken. Voor wie de aanwezigheid op de campus noodzakelijk is, blijven we verwijzen naar de zeven regels om besmetting te voorkomen.  

Ook de administratieve diensten van de hogeschool zullen maximaal inzetten op thuiswerken. Heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken via info@arteveldehs.be.

6 maart 2020: Student van Arteveldehogeschool besmet met coronavirus.

Arteveldehogeschool heeft vrijdag 6 maart 2020 vernomen dat een van haar studenten positief testte op het coronavirus. Het gaat om één student verbonden aan campus Mariakerke. Arteveldehogeschool volgt nauwgezet de aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De lessen en alle geplande activiteiten gaan door.  

De student verblijft al vier dagen thuis en wordt goed opgevolgd. “We hebben dagelijks telefonisch contact en wensen de student in kwestie beterschap toe. Van zodra wij op de hoogte waren van de resultaten van het onderzoek, hebben wij onmiddellijk onze studenten en medewerkers van de campus waar de student les krijgt hiervan op de hoogte gebracht.” klinkt het bij de hogeschool.  

De hogeschool blijft alert en neemt maatregelen in lijn met de aanbevelingen van de overheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Met deze preventieve maatregelen kunnen de lessen en activiteiten zoals gewoonlijk doorgaan. 

2 maart 2020: Arteveldehogeschool neemt de nodige maatregelen in het kader van het coronavirus.

Bij de uitbraak van het virus eind januari in China nam de hogeschool al maatregelen.
Onder deze paragraaf vind je de eerdere communicatie van 31/01/2020.

Door de recente ontwikkelingen volgen we nu alle studenten en medewerkers die terugkeren van een buitenlandse dienstreis, stage of werkbezoek nauwgezet op. Ook met studenten en medewerkers die een buitenlands verblijf plannen, overleggen we. We volgen hierbij het officiële reisadvies op en houden ook rekening met bijkomende factoren, afhankelijk van de specifieke situatie.

De komst van inkomende studenten of medewerkers naar Arteveldehogeschool wordt gemonitord.
Het onderhoudspersoneel neemt extra maatregelen om de hygiëne van gemeenschappelijke ruimten te verhogen.

Daarnaast vragen we aan iedereen om extra aandacht te schenken aan enkele gebruikelijke preventiemaatregelen.
We verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar de affiche van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

Bekijk de instructies (PDF)

30 januari 2020: Arteveldehogeschool riep haar studenten terug uit China wegens het coronavirus.

In de week van 20 januari riep Arteveldehogeschool vier studenten die in China verbleven voor hun stage terug.
De hogeschool voert deze maatregel door als antwoord op de onvoorspelbare verspreiding van het coronavirus. De situatie evolueert van dag tot dag. 

Ook studenten die binnenkort naar China zouden afreizen voor hun opleiding mogen niet meer vertrekken. De veiligheid van onze studenten primeert.

Imran Uddin - woordvoerder van Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool volgt de situatie op de voet en was continu in contact met haar studenten en partnerinstellingen in China. "We wilden vermijden dat onze studenten niet naar huis konden keren in het geval dat het vliegverkeer werd gestaakt", aldus Uddin. Arteveldehogeschool stippelt alternatieve stageplekken uit voor de studenten die teruggeroepen werden.

Chinese studenten die naar België afreizen in het kader van een uitwisseling of stage, zijn nog steeds welkom. Voor hen organiseert Arteveldehogeschool de mogelijkheid om een medisch onderzoek te doen bij aankomst. De hogeschool houdt alle betrokken studenten op de hoogte via het intranet. 

Veelgestelde vragen

(Laatste update 22/04/2020 19.00 u.)

Wat is een coronavirus?

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten zoals MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome).
Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen. Gedetailleerd onderzoek wees uit dat SARS-CoV werd overgedragen van civetkatten op mensen en MERS-CoV van dromedarissen op mensen. Het coronavirus dat de laatste weken voor onrust zorgt is een nieuwe stam die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. Het virus draagt de naam 2019-nCoV of SARS-CoV-2.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen zijn kwetsbaarder voor ernstige symptomen. Het virus veroorzaakt de ziekte COVID-19. 

Wat kan ik zelf doen om niet besmet te raken?

Lees de tips op de affiche via de knop op deze pagina of via deze link.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papier zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen en kussen te geven.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen of personen met mogelijks verminderde weerstand.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Moet ik een mondmasker dragen wanneer ik in de gebouwen van de hogeschool aanwezig ben?

De experten laten meer en meer uitschijnen dat het dragen van een eenvoudig mondmasker helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wellicht zal onze overheid het dragen van een mondmasker adviseren eens de quarantainemaatregelen versoepeld worden. Momenteel legt de hogeschool het dragen van een mondmasker niet op. Mocht dit standpunt wijzigen, dan zal de hogeschool er uitdrukkelijk en tijdig over communiceren.

Kan ik zelf een mondmasker maken?

Ja, zeker! Via de website https://maakjemondmasker.be/ kan je patronen en een werkwijze bekijken om zelf aan de slag te gaan.

Het coronavirus werd bij mij vastgesteld. Wat moet ik doen?

Volg de richtlijnen van je behandelende arts. Normaal gezien zullen jij en eventuele gezinsleden minstens veertien dagen in (thuis)quarantaine geplaatst worden.

De normale procedure binnen de hogeschool voor ziektemelding blijft gelden. Medewerkers verwittigen de werkgever tijdig. Studenten volgen de gewoonlijke procedure.

De link naar de toelichting bij het intern reglement ziekte voor medewerkers vind je hier.

We vragen je met aandrang om ook Arteveldehogeschool hiervan op de hoogte te brengen via corona@arteveldehs.be.

Het coronavirus werd bij een collega of medestudent vastgesteld. Wat moet ik doen?

Indien de bevoegde overheidsdiensten (in eerste instantie de FOD Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid) het nodig achten zullen zij contact opnemen met de hogeschool om na te gaan met wie de betrokkene nauw contact had. Sowieso zullen de betrokken overheidsdiensten de case in handen nemen en alle verdere stappen coördineren. Arteveldehogeschool zal haar volledige medewerking verlenen. Mocht je contact met de besmette persoon aanzien worden als een risicocontact dan zal jou gevraagd worden om verhoogd waakzaam te zijn en twee maal per dag je lichaamstemperatuur te meten. 

Zijn er studenten of medewerkers van Arteveldehogeschool besmet met het virus?

Tot op heden is bij drie studenten van onze hogeschool de besmetting met het coronavirus bevestigd (met de test). Bij vijf andere personen was het resultaat van de test negatief. Bijna veertig medewerkers en studenten worden door hun behandelend huisarts aanzien als zijnde verondersteld of waarschijnlijk besmet met het virus.

Ik verblijft momenteel thuis maar wil graag studiemateriaal en cursussen afhalen vanop mijn kot. Wat moet ik doen?

Stuur een e-mail met het adres van je hoofdverblijfplaats en je kot naar corona@arteveldehs.be. De hogeschool bezorgt je een verklaring voor de rit.

Hoe pakken de schoonmaakmedewerkers dit aan? Wat als ik zelf mijn werkplek wil reinigen?

Alle schoonmaakmedewerkers gebruiken momenteel alleen nog desinfecterende reinigingsmiddelen en poetsen volgens een strikt plan, opgesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wil je tussen de gewone poetsbeurten door het materiaal op je werkplek of gemeenschappelijk materiaal zoals micro’s en dergelijke toch nog eens extra desinfecteren? Maak dan gebruik van de desinfecterende middelen (doekjes en sprays) die ter beschikking zijn aan het onthaal van je campus.

Ik kom (terug) van een verblijf in China, Iran, Zuid-Korea, Italië of een ander risicogebied (land of streek met veel besmettingen). Wat moet ik doen?

De hogeschool verzoekt je om veertien dagen thuis te blijven en geen fysiek contact te hebben met studenten of medewerkers.

Vertoon je in de periode na je aankomst griepverschijnselen of maak je je zorgen over je gezondheid? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Normaal zal je huisarts een thuisbezoek doen. Als er door een arts werd vastgesteld dat je besmet bent met het coronavirus, vragen we je om Arteveldehogeschool hiervan op de hoogte te brengen via corona@arteveldehs.be.

Ik kom in contact of ik ben in contact gekomen met mensen die de voorbije weken in landen of streken met veel coronapatiënten zijn geweest. Wat moet ik doen?

Je hoeft niets te doen als je geen griepsymptomen vertoont zoals koorts, kortademigheid en hoesten. Vertoon je wel verschijnselen of maak je je ergens ongerust over? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Als er door een arts werd vastgesteld dat je besmet bent met het coronavirus, vragen we je om Arteveldehogeschool hiervan op de hoogte te brengen via corona@arteveldehs.be.

Kan ik nog stage lopen of stagebezoeken uitvoeren in eigen land?

Stages vormen een bijzondere problematiek. We zijn afhankelijk van het beleid van de stageplaatsen. Dat beleid kan sterk uiteenlopend zijn naargelang de sector. Recent besliste de hogeschool dat de stage onderbroken wordt als er een fysieke verplaatsing dient ondernomen te worden. Een 'thuiswerk-stage' kan wel blijven doorlopen. Voor stages in de opleidingen Bachelor Verpleegkunde en Bachelor Vroedkunde en postgraduaten na verpleegkunde gelden specifieke regels voor de 3e- en laatstejaars. Contacteer je stagebegeleider of de stageverantwoordelijke van je opleiding mocht je met vragen zitten.

Stagebegeleiding gebeurt enkel digitaal. Er worden geen stagebezoeken meer uitgevoerd. 

Kan ik nog een congres of studiedag bijwonen in eigen land?

De federale overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Quasi alle denkbare events tot en met zondag 19 april werden afgelast of uitgesteld. De hogeschool roept op om geen onnodige buitenshuise activiteiten te plannen. Anders hebben onze maatregelen, maar ook die van de overheid, weinig effect.

Kan ik nog een bedrijfsbezoek of studiereis in eigen land ondernemen? 

De federale overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Arteveldehogeschool staat geen buitenhuise activiteiten toe tot en met 19 april 2020. 

Zullen de door Arteveldehogeschool georganiseerde evenementen plaatsvinden? 

Neen. Alle geplande events tussen 12 maart en 19 april werden gecanceld. Over events vanaf 20 april zal de hogeschool op een later tijdstip communiceren.

Kan ik nog vertrekken op dienst- of studiereis naar het buitenland?

Neen, alle dienst- en studiereizen tot en met 19 april gaan niet door. 

Kan ik nog een congres of studiedag bijwonen in het buitenland?

Neen, tot en met 19 april staat de hogeschool geen reizen naar het buitenland meer toe.

Wat met studenten van Arteveldehogeschool die momenteel in het buitenland zijn?

De hogeschool heeft alle betrokken studenten opgeroepen om terug te keren naar België. Niet iedereen kon daar gevolg aan geven, bijvoorbeeld door een lockdown ter plaatse.  

De hogeschool monitort en volgt de situatie op de voet. Het is belangrijk dat de betrokken studenten de instructies en aanbevelingen van de lokale autoriteiten en instellingen  opvolgen. 

 

Wanneer Arteveldehogeschool oordeelt dat de situatie in een bepaald land drastisch verergert en zij jouw veiligheid niet meer kan garanderen, heeft de hogeschool het recht om je internationale mobiliteit met onmiddellijke ingang af te breken en je te verplichten om naar België terug te keren. De hogeschool zal er in dat geval alles aan doen om een waardig alternatief te zoeken. Natuurlijk hopen wij met jou mee dat we deze maatregelen niet zullen moeten treffen. Mocht je je te veel zorgen maken om met een gerust hart je verblijf verder te zetten, dan heb je steeds de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een alternatief traject. In dit geval ga je samen met je opleiding op zoek naar een andere invulling van jouw internationale mobiliteit, in België of ergens anders. 

Wat met studenten van Arteveldehogeschool die in Italië zijn?

Op 8 maart besliste de hogeschool deze studenten terug te roepen. Aan de studenten die teruggekeerd zijn vraagt de hogeschool om veertien dagen thuis te blijven en waakzaam te zijn voor de symptomen. De studenten die niet kunnen terugkeren wegens de door de Italiaanse overheid opgelegde quarantainemaatregelen keren terug van zodra mogelijk.     

Wat met studenten van Arteveldehogeschool die onlangs in China verbleven?

De studenten die in China verbleven in het eerste semester zijn allemaal terug in België en hun trajecten werden aangepast.

Binnenkort komen er buitenlandse bezoekers (bv. studenten of een buitenlandse delegatie) naar Arteveldehogeschool. Zullen zij kunnen afreizen naar België?

Momenteel heeft de Belgische overheid de landsgrenzen gesloten. De omstandigheden laten een bezoek eigenlijk niet toe. Neem de nodige maatregelen om dit bezoek niet te laten plaatsvinden.

Binnenkort komen er Chinese studenten naar Arteveldehogeschool. Zullen zij kunnen afreizen naar België? En hoe kan ik hen het best opvangen?

In China is er voorlopig geen algemeen reisverbod uitgevaardigd. Deze situatie kan natuurlijk elke dag wijzigen. Voorlopig zijn er geen redenen om dit bezoek niet te laten doorgaan.

De algemene preventiemaatregelen tegen de overdracht van het coronavirus blijven uiteraard gelden.

Heb je andere vragen dan de vragen die hierboven beantwoord werden? Contacteer corona@arteveldehs.be.