Docent Lut De Jaeger hartelijk ontvangen door de Nepalese ambassadeur

Docent Lut De Jaegher werd afgelopen week enthousiast ontvangen door de Nepalese ambassadeur Lok Thapa op de ambassade in Brussel. Sinds zijn aantreden volgt hij de projecten van onze lerarenopleidingen bij verschillende stagepartners in Nepal op de voet. Samen wisselden ze ideeën uit voor een nauwere samenwerking in de komende academiejaren. 

Arteveldehogeschool heeft hele goede banden met Nepal. Studenten uit onze lerarenopleidingen trekken er al sinds jaar en dag naartoe om stage te lopen in scholen en Tibetaanse vluchtelingenkampen. Na de aardbevingen van 2015 hebben zij ook heel wat projecten opgestart om slachtoffers in de getroffen gebieden te helpen. 

Onze inspanningen zijn de Nepalese ambassadeur Lok Thapa niet ontgaan. Zelf is hij afkomstig uit het district Mirlung, dicht bij het epicentrum van de aardbevingen. Als kind ging hij er naar de Shree Saraswati Mandir Higher Secondary School. Onze studenten lager en secundair onderwijs zijn daar dit academiejaar op zijn vraag voor het eerst gaan lesgeven. 

Na de paasvakantie start het nieuwe schooljaar in Nepal. Daarom werden er nu een aantal nieuwe ideeën besproken in het kader van de samenwerking. De leerkrachten en directie van de Shree Saraswati Mandir Higher Secondary School willen namelijk méér doen dan lesgeven. Ze willen de gemeenschap van ouders en dorpsbewoners betrekken bij de school en ouders op die manier motiveren om hun kinderen meer onderwijskansen te geven. Het project kan in het district dienen als model voor andere scholen. Wij kijken er alvast naar uit om daarbij te helpen!