“Dyslexie, niet zoiets als geen letters in je soep lusten” (Loesje)

Dyslexie

Ken jij jongeren tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'hun ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie? Wil je weten wat gekend is over dyslexie?

Annemie Desoete en Christel Van Vreckem, onderzoekers aan de Arteveldehogeschool gaven in Signaal (Desoete & Van Vreckem, 2020) een theoretische update, anno 2020. Ze beschreven wat bekend is over studies naar prevalentie, etiologie en comorbiditeit. Daarnaast rapporteerden ze over de kenmerken van personen met dyslexie doorheen de levensloop. Ze tonen aan dat dyslexie ook op volwassen leeftijd een impact blijft hebben.

Verder belichten ze hoe de diagnostiek verloopt in een CLB, bij de privaat werkende logopedist en in een centrum voor ambulante revalidatie. Ze pleiten voor het ‘verknopen van expertise’ door het samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen, voor een goede intake en een brede, maar taakgerichte diagnostiek en voor onderbouwde en voor Vlaanderen gevalideerde instrumenten.

Desoete en Van Vreckem valideren en normeren momenteel nieuwe testen voor technisch lezen, begrijpend lezen en spelling (met indicaties naar aanpak toe) voor jongeren uit het eerste tot en met vierde jaar van het ASO en TSO. Deze batterij is binnen een jaar beschikbaar. 

Dit sluit naadloos aan bij het project ‘Meten is weten’ waar deze tests genormeerd en gevalideerd worden om de achterstand op vlak van lezen en spellen te kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag te gaan.

In een tweede bijdrage brengen de leden van de Sig-intervisiewerkgroep Leesstoornissen (waaronder Christel Van Vreckem) een overzicht van instrumenten voor basisonderzoek en aanvullend onderzoek naar dyslexie bij kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Op die manier ondersteunen ze het werkveld door hen een protocol aan te bieden gebaseerd op hun bevindingen in de praktijk.

Het derde artikel 'Het stopt nooit' biedt een overzicht van Vlaamse pilootstudies over de impact van dyslexie en/of dyscalculie op het welbevinden en studeren van (jong)volwassenen en op de transitie naar de arbeidsmarkt. 

 
 

.

PDF icon .