Eerste infomarkt contractstages voor nieuw vierde jaar Verpleegkunde

Het nieuwe vierde jaar van de bachelor Verpleegkunde bestaat voor een groot deel uit contractstage. Op donderdag 2 mei stelden 30 organisaties tijdens een infomarkt op campus Kantienberg hun stagemogelijkheden voor. Aan de studenten nu om hun keuze te maken! 

infomarkt verpleegkunde

 

Sinds 2016-2017 is de bacheloropleiding Verpleegkunde hervormd van drie naar vier jaar. Wie toen de opleiding startte, stroomt volgend jaar als pionier door naar het nieuwe vierde jaar. "Hoe dat vierde jaar eruitziet, bepalen de studenten voor een groot deel zelf", zegt Lien Beyls, opleidingscoördinator Verpleegkunde. "Ze kiezen een aantal verdiepende vakken, maken een afstudeerproject en ze lopen twee keer 400 uur stage."

In welk domein en bij welke organisatie ze die zogenaamde 'contractstages' doen, kiezen de studenten ook zelf. Om hen te informeren over de mogelijkheden organiseerde de opleiding op donderdag 2 mei voor het eerst een infomarkt.

Keuze uit alle domeinen

"Tijdens de contractstages worden de studenten op autonoom complex niveau uitgedaagd op alle te bereiken competenties voor een bachelor in de verpleegkunde", zegt Lien Beyls. "We nodigden het werkveld uit op een infomarkt zodat onze studenten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. In totaal ontvingen we zo'n 70 vertegenwoordigers van 30 organisaties uit alle domeinen: geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen ..." De spannende keuze is nu aan de studenten!