FIT-test Arteveldehogeschool screent eerstejaarsstudenten al na 8 weken

FIT-test Arteveldehogeschool screent eerstejaarsstudenten al na 8 weken

Snelle remediëring of heroriëntering beperkt studieduurverlenging

Ook aan Arteveldehogeschool stijgt de gemiddelde studieduur van bachelorstudenten. Een snelle remediëring en coaching of heroriëntering kan studieduurverlenging beperken. Daarom screent Arteveldhogeschool sinds dit academiejaar al na 8 weken al haar studenten via de FIT-test. Deze test meet niet enkel academische vaardigheden, maar ook sociale en omgevingsaspecten. Onderzoek toont immers aan dat deze evenzeer bepalend zijn voor de slaagkansen.

De sprong van het middelbaar naar het hoger onderwijs is groot, op alle vlakken. Daarbij gaat het niet enkel over het academische aspect, het verwerken van grotere en complexe pakketten leerstof, maar evenzeer over de juiste vaardigheden voor het volgen van hoorcolleges, de sociale aanpassingen of een realistisch zelfbeeld. De FIT-test, ontwikkeld in samenwerking tussen Arteveldehogeschool en de onderzoeksgroep Edubron van Universiteit Antwerpen, meet dan ook op vijf domeinen hoe het met de student gesteld is na 8 weken in het hoger onderwijs. Doel van de zelftest is na te gaan hoe de studenten het hoger onderwijs ervaren, en waar er aanpassingen, remediëring of doorverwijzing nodig is.

Veerle Vanoverberghe, adviseur dienst Studieadvies: “We zijn afgestapt van de klassieke tests in de eerste week die de beginsituatie van de student in kaart brachten. Op dat moment voelen studenten immers zelf nog niet de noodzaak om aan de slag te gaan met hun eventuele pijnpunten. Het is pas na een aantal weken in het hoger onderwijs, wanneer ze bijvoorbeeld al tussentijdse resultaten hebben gekregen, dat ze hun ervaringen beter kunnen inschatten. De FIT-test is in samenwerking met Universiteit Antwerpen grondig gevalideerd: de resultaten hebben een voorspellende waarde voor het studiesucces van de studenten. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat studenten met een positief zelfbeeld hogere slaagkansen hebben dan studenten die hun eigen kunnen (te) laag inschatten. Ook het energiepeil van de studenten wordt bevraagd: wie met de nodige energie en plezier studeert, zal eerder aan de eindmeet geraken dan wie stilaan in een slopende strijd met de leerstof verzeild geraakt. Zo’n brede meting, die veel verder gaat dan enkel de academische kennis, is uniek.“

Imran Uddin, Directeur onderwijs en studentenbeleid: “De FIT-test wordt online ingevuld door alle studenten. De resultaten worden ofwel individueel besproken met de student, ofwel in groep. In groep geven de studenten elkaar tips, en ondersteunen ze elkaar. Vervolgens wordt meteen aan de slag gegaan met de resultaten. Aan studenten met werkpunten wordt remediëring en coaching aangeboden, of er wordt met hen gezocht naar heroriëntering. Door deze snelle screening en oriëntering willen we studenten zo snel mogelijk op de juiste plaats krijgen, en nodeloze studieduurverlenging vermijden.”