Gehoorverlies bij kinderen: handboek voor audiologen en logopedisten

De toekomst van de huidige generatie kinderen met gehoorverlies ziet er dankzij de evolutie op het vlak van technologische mogelijkheden heel anders uit dan de voorbije decennia. Verschillende onderzoeksprojecten wereldwijd volgden deze kinderen op. De resultaten leidden tot eenduidige aanbevelingen voor een cliëntgerichte, biopsychosociale aanpak. 

Arteveldehogeschool bundelde deze kostbare informatie voor studenten en professionals in een handboek ‘Gehoorverlies bij kinderen - Handboek voor audiologen en logopedisten’. Dit boek is bedoeld voor audiologen en logopedisten die aan de slag willen (of reeds zijn) met kinderen met gehoorverlies en hun ouders. Het vormt een specifieke pediatrische bovenbouw bovenop de algemene kennis rond gehoorverlies. 

Het uitgangspunt van dit handboek is de actuele evidence-based en evidence-informed visie op zorg en geeft:

  • een grondig beeld van de (vroege) auditieve ontwikkeling;  
  • een inzicht in het potentiële effect van gehoorverlies op het totaalfunctioneren van een kind op korte en lange termijn; 
  • een overzicht van de pediatrische auditieve stoornissen en het pathologische kader; 
  • inzichten in de screening, gevolgd door de diagnostiek bij een pediatrische doelgroep; 
  • een grondige leidraad om kinderen met gehoorverlies zo goed mogelijk auditief te corrigeren, zowel met hoortoestellen, cochleaire implantaten, beengeleidingstoestellen, hersenstamimplantaten als met aanvullende luisterhulpmiddelen; 
  • diepgaande inzichten in de therapie en de begeleiding. 

Ondanks vroegdetectie, gevolgd door kwalitatieve hulpverlening, varieert de outcome van de huidige generatie kinderen met gehoorverlies enorm. Om die reden verwijst dit boek ook regelmatig naar de beïnvloedende factoren die deze variatie voor een groot deel verklaren. 

 

Bestel hier