Goed nieuws voor de studenten Mondzorg: KB erkent statuut mondhygiënist

Vandaag werd in het Staatsblad het KB van 28 maart 2018 gepubliceerd, dat het beroep van mondhygiënist regelt. Het KB bepaalt ook de lijst van technische prestaties die een mondhygiënist kan stellen. Daarmee wordt nu ook wettelijk vastgelegd dat mondhygiënisten niet enkel een preventieve rol hebben, maar tevens een welbepaald aantal handelingen in de mond mogen verrichten.

In de persmededeling vanuit de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 30/03/2018 wordt het takenpakket van de mondhygiënist als volgt omschreven:

“Mondhygiënisten zullen een aantal preventieve handelingen autonoom kunnen uitvoeren, zoals het evalueren van iemands mondhygiëne, het geven van mondzorgadvies, het opstellen van een preventief zorgplan en het professioneel reinigen van iemands tanden. 

 Daarnaast zullen ze bepaalde voorbereidende en preventieve handelingen mogen uitvoeren in opdracht van een tandarts. Het gaat bijvoorbeeld over het verwijderen van tandsteen, het polijsten van het tandworteloppervlak, het verwijderen van hechtingen, het bedienen van medische beeldvormingsapparaten. Bij deze handelingen is een nauwe samenwerking met de delegerende tandarts noodzakelijk.”

Dat is goed nieuws voor de studenten mondzorg in opleiding, wiens handelingskader nu duidelijk vastgelegd werd voor de toekomst.

De opleiding mondzorg beantwoordt aan een grote maatschappelijke nood, gezien het huidige tandartsentekort. Dankzij de mondhygiënisten kan de tandarts zich concentreren op de meer complexe aandoeningen. De mondhygiënisten kunnen ook een cruciale rol opnemen inzake preventieve mondzorg, bij kwetsbare groepen zoals ouderen of kinderen.

De eerste Bachelors in de  Mondzorg zullen afstuderen in juni 2019.