Goed rapport voor crossmediaal gerichte opleiding Journalistiek

journalistiek arteveldehogeschool radio rapport commissie

In het najaar van 2017 werd onze opleiding Journalistiek gevisiteerd. Uit het rapport van de Vlaamse universiteiten- en hogescholenraad dat nu gepubliceerd is, blijkt dat de opleiding met vlag en wimpel is geslaagd! De commissie is unaniem lovend over het nagelnieuwe programma en stelt dat het curriculum uitstekend aansluit bij het digitale medialandschap. 

"Via de leerlijnen crossmediale journalistiek en multimedia leren de studenten media maken voor zowel de traditionele als online media”, luidt het rapport. In tijden van big data en fake news is de commissie ook positief verrast door het feit dat de opleiding uitgebreid aandacht besteedt aan data-analyse en datajournalistiek. Een troef voor de journalisten in spe: op veel redacties is immers nog maar beperkte expertise aanwezig op dat domein.

Daarnaast valt het internationale project “Over de grenzen” in de smaak. Alle derdejaars trekken in kleine groepen en zelfstandig naar een zelfgekozen plek in Europa om er op het ritme van een buitenlandreporter journalistiek crossmediaal werk te maken. Vervolgens kunnen de studenten hun werk publiceren op www.voetweg66.be, het uithangbord van de opleiding en tevens het portfolio van de studenten.

Tot slot stelt de commissie ook vast dat de vele studenten die kiezen voor een aansluitende masteropleiding hier degelijk op voorbereid worden door research- en onderzoeksvaardigheden aan te leren. Ook studenten die uiteindelijk niet in de journalistiek terechtkomen, maar in een andere redactionele context, zijn daartoe goed gewapend met de nodige journalistieke, redactionele en technische vaardigheden.

Kortom, de opleiding journalistiek slaagt in haar opzet om journalisten op te leiden die kunnen functioneren in een crossmediale omgeving en alle beroepsrollen van de journalist kunnen opnemen, van creatieve en ondernemende professional over beeldenverteller tot digital creative.

Het volledige rapport is raadpleegbaar op vluhr.be/journalistiekartevelde.