Graduaatsstudenten Tolk Vlaamse Gebarentaal Arteveldehogeschool worden ingeschakeld als tolk-stagiairs op Werelddovendag

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert Doof Vlaanderen “Doof & Divers,” de 25ste editie van Werelddovendag, die dit jaar in het teken staat van diversiteit binnen de dovengemeenschap. Met onder andere een infobeurs en een vol programma aan lezingen, debatten en workshops wil de organisatie bewustwording creëren rond het belang van gebarentaalrechten. De 25ste editie van Werelddovendag gaat door op campus Kantienberg van Arteveldehogeschool, die haar docenten en kersverse studenten uit de nieuwe graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal inzet om de bezoekers, verenigingen en sprekers op Werelddovendag te ondersteunen. 

Arteveldehogeschool stelt op zaterdag 28 september 2019 campus Kantienberg in Gent open voor Werelddovendag, een initiatief van Doof Vlaanderen vzw dat het ruime publiek bewust wil maken van de gebarentaalrechten van doven en slechthorenden. De hogeschool biedt zelf sinds dit academiejaar het Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal aan, een opleiding die vanaf het startschot meer dan 40 studenten trok. “Een uitgelezen kans,” vindt opleidingsverantwoordelijke Hilda De Maere. “We laten onze studenten deelnemen aan dit event zodat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toetsen en extra praktijkervaring kunnen opbouwen.”  

Op de infobeurs van Werelddovendag kunnen dove mensen, horende sympathisanten, ouders en kinderen, alsook geïnteresseerden en professionals kennis maken met verschillende organisaties en clubs die zich inzetten voor de dovengemeenschap. Het thema van de beurs is dit jaar “Doof & Divers.” Hiermee wil Doof Vlaanderen de focus leggen op de diversiteit binnen de dovengemeenschap. Een uitgebreid programma aan workshops, lezingen en debatten voor jongeren, volwassenen en ouderen zetten de diverse doelgroepen, van dove senioren en kinderen tot dove LGBTQ+ en migranten, in de kijker.  

Die diversiteit ziet Arteveldehogeschool graag weerspiegeld in haar opleidingen en het aanbod aan tolken Vlaamse Gebarentaal. “Een aantal van onze docenten van het Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal zijn die dag zelf ook, naast andere tolken, aan de slag als tolk tijdens de lezingen en workshops. Ook de laatstejaarsstudenten worden ingeschakeld op de infobeurs als tolk-stagiair. Onze graduaatsstudenten zijn, net als de dovengemeenschap in zijn geheel, zeer divers. Ze worden vanuit hun eigen ervaringen gevormd tot tolken Vlaamse Gebarentaal om later in die diverse gemeenschap aan de slag te gaan. Die diversiteit willen we verder stimuleren in onze opleiding," aldus Hilda De Maere.