Grote interesse voor de Verbinddoos

De Verbinddoos is een laagdrempelig instrument dat de zorgprofessional helpt om met een oudere in gesprek te gaan over wat er toe doet wanneer iemands leven ten einde loopt. Een animatie-instructiefilmpje toont hoe mensen met de Verbinddoos kunnen werken.

Deze doos is met de ondersteuningsgroep Afscheid dat verbindt ontwikkeld vanuit Kronkels (Bachelor  Ergotherapie) in samenwerking met Amfora vzw en is vormgegeven door Symposion (woordenwinkel Brugge).

In januari hadden we vanuit Kronkels een interactieve lunchmeeting over de Verbinddoos. Daaruit bleek dat het instrument helder en concreet toepasbaar is en een welgekomen aanbod is voor de ouderensector om de 4e pijler van de palliatieve zorg (de existentiële of spirituele dimensie) handen en voeten te geven.

De vraag werd gesteld om de Verbinddoos ook te kunnen aanbieden voor andere doelgroepen. Deze sporen worden in de toekomst verder opgenomen door Kronkels in samenwerking met Amfora.