Het 'Sociaal Te Gek!?'-festival was te gek!

Vorige week organiseerde onze opleiding Bachelor in het sociaal werk voor de derde keer het 'Sociaal Te Gek!?'-festival, om het taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken. Joris Hessels, bekend van Radio Gaga, interviewde studenten over hun ervaringen. 

Het is niet gemakkelijk om op een podium te kruipen en openhartig te getuigen over je ervaringen met psychische kwetsbaarheid. Toch deden drie studenten dat, ter gelegenheid van het 'Sociaal Te Gek!?'-festival. Zij werden geïnterviewd door niemand minder dan Joris Hessels van Radio Gaga, die op zijn typisch spontane en respectvolle manier een dialoog op gang bracht. Medestudenten vulden de inspirerende getuigenissen aan met muziek en poëzie, waardoor je in het gevulde auditorium met 200 aanwezigen een muis kon horen lopen. 

Daarnaast kwam een medewerkster van de 'Warme stad Gent' vertellen over het aanbod van jongerenhulpverlening, Stuvo-collega Sonja - spontaan bijgesprongen door een student - gaf meer uitlegover de meerwaarde van studentenvoorzieningen aan Arteveldehogeschool en een vertegenwoordiger van 'Te Gek!?' stelde een reeks relevante publicaties voor. 

Kortom: het was een ongelofelijk warme avond op campus Sint-Annaplein

De opleiding Sociaal werk kijkt al uit naar de volgende editie, die ongetwijfeld zal helpen om psychische kwetsbaarheid nog beter bespreekbaar te maken en die studenten en collega's zal overtuigen om tijdig hulp te zoeken of te bieden.