Het Vlaams deradicaliseringsbeleid: deel van de oplossing of deel van het probleem?

onderzoek radicalisering

Op donderdag 6 december presenteerden onderzoekers van de opleiding Sociaal werk de resultaten van een onderzoeksproject over 'radicalisering als uitdaging voor het jeugdwelzijnswerk'. Ze onderzochten de effecten van het huidige Vlaamse 'deradicaliseringsbeleid' in het grootstedelijke jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd.

Het onderzoek wijst op een aantal contraproductieve effecten van dat beleid in de praktijk van het jeugdwelzijnswerk, zoals de stigmatisering van moslimjongeren, het toenemende wij-zij denken in de publieke opinie, de ondermijning van de vertrouwensrelatie tussen jongeren en hun begeleiders en de inperking van kanalen voor kwetsbare jongeren om hun grieven over achterstelling en ongelijkheid te uiten.

De onderzoekers pleiten voor de erkenning van de onmisbare rol van het jeugdwelzijnswerk in de algemene preventie van politiek geweld, in plaats van de huidige focus op de vroegdetectie van individuele 'radicaliserende jongeren'.

Hun conclusies en aanbevelingen in het eindrapport worden onderbouwd door een kritische analyse van de dominante religieus-psychologische verklaringsmodellen, een analyse van de inhoudelijke paradoxen in de belangrijkste Vlaamse beleidsdocumenten over 'deradicalisering' en diepgaande case-studies in drie grootstedelijke organisaties in het jeugdwelzijnswerk. 

Lees het volledige rapport hier.