Hilde Crevits investeert in digitalisering van studiemateriaal voor studenten met een functiebeperking

siho digitalisering bijzonder statuut integrale begeleiding

Minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 60.000 euro in de verdere digitalisering van studiemateriaal voor studenten hoger onderwijs met lees-, spel- en/of schrijfproblemen. Goed nieuws voor alle (toekomstige) studenten met een functiebeperking.

Om leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie beter te ondersteunen in het lager en middelbaar onderwijs, werd de voorbije jaren volop ingezet op digitalisering van handboeken en de ontwikkeling voorleessoftware. Intussen maken meer dan 20.000 leerlingen daar via een webapplicatie gebruik van. “Ook voor studenten hoger onderwijs zijn digitale handboeken vaak een handig hulpmiddel. Daarom investeren we 60.000 euro om ook voor hen een webapplicatie uit te bouwen en de handboeken op een centrale databank te beheren”, laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nu weten. 

We kijken ernaar uit om studenten met een functiebeperking nog beter te kunnen begeleiden dankzij de nieuwe databank, die zal ontwikkeld worden door het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en KU Leuven. 

Vragen over de databank? Aarzel niet om contact op te nemen met Valerie Van Hees