Internationaal bezoek voor opleiding Ergotherapie

socre erasmus+ ergotherapie

Revalideren na een ongeval of ziekte is niet gemakkelijk. Zeker in landen waar je als patiënt vaak beperkte middelen of een gebrekkige toegang hebt tot professionele hulp. Om kwetsbare groepen in Rusland en Kosovo te helpen ondersteunen, zette de opleiding Ergotherapie van Arteveldehogeschool de voorbije twee jaar mee de schouders onder het SOCRE-project, gefinancierd door Erasmus+. Dat zorgde voor heel wat kennisuitwisseling. De Europese en niet-Europese partners zijn deze week een laatste keer te gast in Gent.

“We hebben doorheen het project een reeks trainingen en seminaries georganiseerd voor gezondheidswerkers uit Rusland en Kosovo, samen met onderwijsexperten uit Nederland, Finland en Portugal“, vertelt Filip Dejonckheere van de bachelor Ergotherapie. “Deze week stond er bijvoorbeeld een workshop rond amputaties en prothesen op het programma, in samenwerking met patiënten uit het UZ Gent. Niet alleen bedoeld voor artsen, maar ook voor sociaal werkers, fysiotherapeuten, docenten … Want de beste hulp verleen je in een multidisciplinair team.”

Handboek

De afgelopen twee jaar gaven de SOCRE-partners niet alleen trainingen aan de gezondheidswerkers uit Rusland en Kosovo, ze schreven ook een handboek. “Dat vormt een eigentijdse leidraad voor de lokale onderwijsprofessionals. Maar ook wij hebben heel wat bijgeleerd van hen en van elkaar, door ervaringen en expertise uit te wisselen. Het was een erg boeiende samenwerking.”

Meer weten over het project?