Meer dan 1000 studenten kiezen voor kersverse graduaatsopleidingen Arteveldehogeschool

Met de aankomende start van het nieuwe academiejaar kent Arteveldehogeschool in Gent een veelzeggende groei in inschrijvingen. De tien nieuwe graduaatsopleidingen zijn daarin een grote speler. Die trekken vanaf jaar één meteen meer dan 1000 studenten. Maar ook de lerarenopleiding secundair onderwijs groeit. “Een belangrijk signaal,” zegt woordvoerder Imran Uddin.

Nog voor de start van het academiejaar ziet Arteveldehogeschool al een beduidende stijging in de inschrijvingscijfers. Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen groeit met 12% tegenover vorig jaar. “De nieuwe graduaten spelen daarin een belangrijke rol,” stelt Imran Uddin, woordvoerder van de Arteveldehogeschool. Meer dan 1000 studenten schreven zich in bij Arteveldehogeschool voor een van de tien graduaatsopleidingen die de school sinds dit jaar aanbiedt. “Zeker de graduaatsopleidingen in sociaal-agogisch werk en handelswetenschappen en bedrijfskunde blijken sterke starters. Het graduaat voor Tolk Vlaamse Gebarentaal trekt al vanaf het startschot een verdubbeling van het aantal studenten aan. 40 Studenten vonden hun weg.”

Graduaten zijn een pijl in de roos

De graduaten vervangen de vroegere HBO5-opleidingen uit het volwassenonderwijs en zijn doorgaans korter dan een bachelor. De focus ligt daarbij nog meer op praktijkgericht leren. “Minstens één derde van de tijd die de studenten aan hun studies spenderen, bestaat uit werkplekleren. De nauwe samenwerking met het werkveld betekent dat onze studenten meteen de competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in reële werksituaties.”

Hiermee spreekt de hogeschool een nog breder doelpubliek aan. Volgens Imran Uddin openen de graduaatsopleidingen deuren voor studenten die vroeger hun weg naar de hogeschool niet zouden vinden. “Met de nieuwe graduaatsopleidingen erbij hebben studenten een nog bredere waaier aan opleidingsvormen die hen kunnen klaarstomen voor de job die zij zoeken. Met de sterke nadruk op praktijkgericht leren kunnen we aan iedereen een opleiding aanbieden die aansluit bij hun individuele noden en wensen enerzijds en de vraag vanuit de arbeidsmarkt anderzijds.” Ook de nieuwe satellietcampus in Oudenaarde waar de Graduaat Accounting and Administration georganiseerd wordt, biedt mogelijkheden voor studenten die niet naar Gent kunnen komen.

Een belangrijk signaal

De groei die Arteveldehogeschool ziet in de lerarenopleiding secundair onderwijs speelt eveneens een belangrijke rol in de inschrijvingscijfers. Het aantal studenten die kiezen om leraar in het secundaire onderwijs te worden stijgt met maar liefst 18%. “Die toename zien wij als een belangrijk signaal,” stelt woordvoerder Imran Uddin. “Het toekomstige lerarentekort is een uitdaging met verstrekkende gevolgen die we als hogeschool zeer ernstig nemen. De imagocampagnes waaraan onze hogeschool heeft meegewerkt hebben hun doel duidelijk niet gemist. Deze stijging toont aan voor ons dat onze nieuwe studenten niet twijfelen aan het maatschappelijk belang van het lerarenberoep. We juichen deze groei dan ook van harte toe.”

Ook de internationale opleidingen blijven groeien

Ook de internationale opleidingen van de Arteveldehogeschool stagneren niet. Het totaal aantal studenten in de bacheloropleiding International Business Management groeit met bijna 18%. De Bachelor International Office Management kent bijna een verdubbeling van het aantal nieuwe inschrijvingen. De Bachelor International Communication Management – die nu voor het eerst wordt ingericht - die in het derde jaar ook in het Engels wordt gegeven, heeft al 50 studenten. “We zijn erg blij met deze cijfers,” besluit Imran Uddin. “Uit intern onderzoek weten we dat Gent voor internationale studenten een sterke aantrekkingskracht uitoefent. Dat zij daarbij voor onze school kiezen, is de kers op de taart.”