Nieuw platform EzLaw wijst kwetsbare personen de weg naar pro-Deoadvocaat

3ID labs arteveldehogeschool

“Veel kwetsbare personen die een pro-Deoadvocaat nodig hebben, vinden er vandaag de weg niet naartoe. Ze moeten een moeilijk traject afleggen om alle nodige informatie in te winnen en om de procedure op te starten. Dat moet anders. Daarom hebben wij EzLaw uitgewerkt. Het platform helpt kwetsbare personen in contact te komen met een pro-Deoadvocaat, zodat de opstartperiode voor een pro-Deozaak kleiner wordt.”  

Aan het woord is studente Eva Daelman, een van de drijvende krachten achter EzLaw. De ontwikkeling van het platform gebeurde in het kader van 3ID Labs, een nieuw onderwijsconcept aan Arteveldehogeschool. In dat semesterprogramma werkt een internationale en interdisciplinaire groep studenten gedurende 3 maanden aan een oplossing voor uitdagende en concrete maatschappelijke problemen.  

21st century skills 

“Om EzLaw te ontwerpen, werkten 5 studenten een semester lang intensief samen. Wij zorgden voor de nodige begeleiding en bijsturing tijdens feedbackmomenten, maar de afbakening en de realisatie van het concept lagen volledig in handen van de studenten”, aldus coördinatoren Lieven Desomviele en Isabelle Vandevyvere.  

Studenten die kiezen voor 3ID Labs krijgen op voorhand geen klassieke reeks lessen voorgeschoteld, ze steken zélf de handen uit de mouwen om zich te informeren en lessen aan te vragen (impromptu teaching). “Door het heft in eigen handen te nemen en daar op geijkte en zelf georganiseerde tijden feedback op te ontvangen van medestudenten, coaches, experts en labmasters, maken de studenten zich belangrijke 21st century skills eigen: zelfsturend leren, een onderzoekende houding aannemen, ondernemingsgericht denken ...” 

Een tweede groep 3ID Labs-studenten werkte een tool uit om hooggeschoolde migranten en Belgische bedrijven die op zoek zijn naar talent met elkaar te matchen. Het derde team ontwierp een platform dat jongeren in detentie helpt om vlotter een diploma te behalen via de examencommissie: Eduflix.  

Eigen zaak

“De studenten zijn zelf eigenaar van hun oplossing. Als ze willen, kunnen zij hun prototype dus verder finetunen en op de markt brengen. Zo vormt 3ID Labs een uitstekende opstap naar een eigen zaak”, besluiten de coördinatoren.  

We zijn heel trots op de realisaties van de studenten, die hun projecten afgelopen week hebben voorgesteld aan het publiek in De Krook, als afsluiter van het eerste semester van 3ID Labs. In februari start het internationale semesterprogramma voor de tweede keer. Meer info en inschrijven via de website