Nieuw postgraduaat Arteveldehogeschool gaat strijd aan met burn-out-epidemie

Mindfulness, motivatie en verbindende communicatie: die drie elementen vormen de sleutel om werknemers beter te leren omgaan met stress, steeds snellere digitalisering en onzekerheid. Samen vormen ze de basis van het nieuwe postgraduaat The Human-Centered Organisation aan Arteveldehogeschool. Ambitieus doel van deze opleiding: het stijgend aantal burn-outs een halt toeroepen.

Arteveldehogeschool werkt voor het nieuwe postgraduaat samen met Itam, een trainingsbureau gespecialiseerd in veerkracht, motivatie en engagement. Bjorn Prins, psycholoog en oprichter van Itam: “De cijfers liegen er niet om. Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psychische aandoening, blijft stijgen. Eind 2017 waren het er al meer dan 140.000, een stijging van 39 procent in vijf jaar tijd. Veelal wordt die enorme groei toegeschreven aan de explosie van burn-outs. Met het nieuwe postgraduaat willen we die trend keren.”

Niet wollig maar wetenschappelijk onderbouwd

Het postgraduaat The Human-Centered Organisation is gebaseerd op mindfulness, motivatie en verbindende communicatie. Klinkt wollig? “Klopt helemaal niet,” zegt Prins, “integendeel: het postgraduaat gaat integraal uit van wetenschappelijk gefundeerde concepten en evidence based praktijkvoorbeelden. Geen zweverige theorieën dus, maar feiten.”

Individu en organisatie

“Burn-outs vergen zowel een aanpak op individueel als op organisatieniveau”, aldus Prins. Die dubbele benadering is vertaald in de opleiding die in totaal anderhalf jaar duurt. In het eerste jaar werken cursisten vooral op individueel niveau. Ze leren methoden aan die eerst inzicht geven in hun eigen functioneren. Nadien kunnen ze die inzetten om werknemers te ondersteunen en te coachen om hun authentieke balans te behouden. In het tweede jaar ligt de focus op organisatiecultuur. “De context waarin werknemers dagelijks aan de slag zijn, heeft een enorme invloed op hun welzijn en hun engagement”, aldus Prins. “Organisaties die actief burn-outs willen vermijden, moeten een lerende cultuur creëren waarbij de medewerkers echt centraal staan. Zolang dat niet gebeurt, is het dweilen met de kraan open.”

Infoavond #blijvenleren op 10 september

Wie vragen heeft over het nieuwe postgraduaat kan op 10 september terecht op campus Kantienberg in Gent voor de infoavond #blijvenleren. Van 17 tot 20 uur zet Arteveldehogeschool al haar vervolgopleidingen in de kijker. Geïnteresseerden kunnen ook specifieke info krijgen rond de combinatie van werken en studeren, educatief verlof, tijdskrediet enzovoort.