Nieuw postgraduaat Leescoach stimuleert meer en krachtig leesplezier op school

Het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur. Vlaamse leerlingen scoren op het vlak van begrijpend lezen lager dan leerlingen uit andere West-Europese landen. Met het nieuwe postgraduaat Leescoach van Arteveldehogeschool en Odisee Hogeschool kunnen basis- en secundaire scholen hun leesonderwijs versterken en écht het verschil maken met een krachtig leesbeleid.

Het niveau voor begrijpend lezen is in 10 jaar tijd fors gedaald (PIRLS, 2016). Kinderen en jongeren lezen steeds minder boeken (SCP, 2018).  Jongens hebben een achterstand in lezen ten opzichte van meisjes (Stichting lezen, 2014). Een sterk leesbeleid is binnen het basis – en secundair onderwijs dus zeker een grote meerwaarde.   

Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. Een leescoach motiveert niet alleen de leerlingen maar neemt ook collega’s op sleeptouw om in elke klas een leesklimaat uit te bouwen.

Het postgraduaat biedt handvaten aan om elk kind te begeleiden in zijn leesproces. Cursisten krijgen tips om leerlingen te motiveren en te activeren, zodat ze gericht kiezen uit een ruim boekenaanbod en de juiste strategieën leren inzetten bij functionele leestaken. Dit nieuwe postgraduaat zal vanaf februari 2021 grotendeels online aangeboden worden. 

Lees alle informatie over deze nieuwe opleiding hier.