Nieuw stadsdeel verrijst aan Dok Zuid door samenwerking tussen Arteveldehogeschool en sogent - komst van een nieuwe campus en woongelegenheden

Campus XL 2

sogent en Arteveldehogeschool ondertekenen officiële overeenkomst op 17 januari 2019

Binnen enkele jaren verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van Arteveldehogeschool. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en Arteveldehogeschool ondertekenen daartoe op donderdag 17 januari om 9 uur de officiële samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan een unieke en intense samenwerking aan voor dit bouwproject. Samen zullen ze het bestek uitschrijven én de invulling bepalen, afgestemd op de noden van zowel de buurt en haar inwoners, als de hogeschool. In het nieuwe stadsdeel zal niet enkel ruimte zijn voor onderwijs met de komst van een nieuwe campus, maar ook voor woongelegenheden. De ambitie is om een open campus te creëren, die verweven is met de buurt.

De site ligt vlakbij de Dampoort en zal plaats bieden aan de nieuwe campus met 3500 studenten alsook woongelegenheden waaronder mogelijkheid voor studentenhuisvesting. De volgende stap na de ondertekening van de overeenkomst is de voorbereiding van de concrete invulling van de site en de campus. De plannen daarvoor krijgen komende jaren stap voor stap vorm. Arteveldehogeschool en sogent zullen samen op zoek gaan naar een team met een projectontwikkelaar, architect, aannemer en andere specialisten om de bouw van het nieuwe stadsdeel te realiseren. De buurt wordt doorheen het project goed geïnformeerd.

Campus aan het water

De nieuwe campus van Arteveldehogeschool wordt onderdeel van een volledig nieuw en bruisend stadsdeel dat komende jaren zal ontstaan rond het water van de Oude Dokken (lees meer op www.oudedokken.be). In het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen zo’n 1500 nieuwe woningen, goed voorzien van groene en open ruimte en publieke voorzieningen. Nieuwe bruggen voor voetgangers, fietsers en auto’s zorgen voor aansluiting met de historische binnenstad. Sogent staat sinds 2003 in voor de coördinatie en de herbestemming van dit oude havengebied.

Partners in ontwikkeling nieuwe bestemming voor Dok Zuid

Voor de ontwikkeling van Dok Zuid zocht sogent partners die haar visie mee concreet gestalte konden geven. In 2017 lanceerde het Stadsontwikkelingsbedrijf een oproep naar onderwijsinstellingen om zich kandidaat te stellen voor een bouwproject dat zowel onderwijsinfrastructuur als woongelegenheid zal bieden.

Drie onderwijsinstellingen, waaronder Arteveldehogeschool, stelden zich kandidaat.

Sogent had een aantal duidelijke eisen waaraan de kandidaturen moesten voldoen, onder meer het feit dat de infrastructuur ook een meerwaarde moet bieden voor de buurt. De opdrachthouder moest zijn visie hierop duidelijk verwoorden bij zijn kandidatuurstelling.

Na onderhandeling werd het dossier van Arteveldehogeschool als eerste gerangschikt. Op 17 januari wordt het officiële startschot gegeven van de concrete samenwerking door de ondertekening van de overeenkomst. Er wordt rekening gehouden met een realisatietermijn van vier à vijf jaar.

Campus XL 2