Nieuws

Met de aankomende start van het nieuwe academiejaar kent de Arteveldehogeschool in Gent een veelzeggende groei in inschrijvingen. De tien nieuwe graduaatsopleidingen zijn daarin een grote speler. Die trekken vanaf jaar één meteen meer dan 1000 studenten. Maar ook de lerarenopleiding secundair onderwijs groeit. “Een belangrijk signaal,” zegt woordvoerder Imran Uddin.
Sinds het hogeschooldecreet (1995) worden opleidingen aan de hogescholen gefinancierd volgens ‘puntengewichten’. Een student bedrijfsmanagement staat voor 1,0 punten, een student chemie staat voor 1,2 en een student verpleegkunde bijvoorbeeld voor 1,6 punten. Dit systeem is anno 2019 onhoudbaar, vindt algemeen directeur van Arteveldehogeschool Tomas Legrand.
Binnen enkele jaren verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van Arteveldehogeschool. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en Arteveldehogeschool ondertekenen daartoe op donderdag 17 januari om 9 uur de officiële samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan een unieke en intense samenwerking aan voor dit bouwproject. Samen zullen ze het bestek uitschrijven én de invulling bepalen, afgestemd op de noden van zowel de buurt en haar inwoners, als de hogeschool. In het nieuwe stadsdeel zal niet enkel ruimte zijn voor onderwijs met de komst van een nieuwe campus, maar ook voor woongelegenheden. De ambitie is om een open campus te creëren, die verweven is met de buurt.
Jessica Xu Ting-Yu haalde onlangs haar bachelordiploma Leraar secundair onderwijs aan Arteveldehogeschool. Een prestatie om fier op te zijn! Zeker omdat Jessica haar oogzenuw werd aangetast door haar eigen immuunsysteem, waardoor ze een visuele beperking heeft. 'Ik kon het bord niet zien en mijn eigen notities of boeken niet lezen', vertelt ze in een interview met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Dankzij ondersteuning op maat overwon ze alle uitdagingen en kan ze nu op zoek gaan naar werk.
Onze opleidingen Bachelor in het kleuteronderwijs en Bachelor in het lager onderwijs starten vanaf volgend academiejaar met het nieuwe stageconcept 'SMART', ofwel 'Samen Met ARTeveldehogeschool'. Na twee gezellige ontmoetingsdagen met de docenten van de opleidingen en de scholen uit het SMART-netwerk, zijn we klaar om erin te vliegen.
Donderdag 24 en vrijdag 25 mei vindt de European Higher Education Area (EHEA) Ministeriële Conferentie plaats in Parijs. Arteveldehogeschool zal aanwezig zijn op het prestigieuze congres om het project Gentlestudent voor te stellen. Met dat initiatief wil onze hogeschool Gentse studenten en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. 
Ook aan Arteveldehogeschool stijgt de gemiddelde studieduur van bachelorstudenten. Een snelle remediëring of heroriëntering kan studieduurverlenging beperken. Daarom screent Arteveldhogeschool sinds dit academiejaar al na 8 weken al haar studenten via de FIT-test.
Vanaf 2017 neemt de Arteveldehogeschool de coördinatie over van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).
De kalenderwedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Belgische en Nederlandse grafimediasector.