Rwandese studenten vroedkunde aan de slag met e-portfolio van Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool wil het verschil maken, ook in ontwikkelingssamenwerking. In 2016 kwamen mentoren en stagebegeleiders in Rwanda via stagestudenten Bachelor Vroedkunde in contact met het digitale stageportfolio van Arteveldehogeschool. Een totaal andere format dan het papieren stagedocument van de Rwandese studenten. De interesse was onmiddellijk gewekt en leidde uiteindelijk tot een wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Project International & Digital Midwifery Workplace learning Network: the first step’. Onder de koepel van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Ontwikkelings Samenwerking) en met steun van Imengine, bundelden Arteveldehogeschool, UGent, Medbook en de Universiteit van Rwanda hun krachten. De onderzoekers wilden weten of het competentiegerichte model voor werkplekleren en een online tool haalbaar waren. Hiervoor implementeerden ze een evidence-based werkplek-leermodel als pilootproject in de verloskundige afdeling en kraamafdeling van twee referentie-ziekenhuizen in Kigali. Daarnaast werd ook een Internationaal en Digitaal Leernetwerk voor vroedkunde gelanceerd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat een digitaal portfolio in de vorm van een eigen e-leerplatform het meest aangewezen is. AHS gebruikt een e-portfolio met software van Medbook. Dit is echter nog niet haalbaar voor ontwikkelingslanden. Zo is bijvoorbeeld niet overal en altijd internet beschikbaar. Een e-leerplatform biedt quasi dezelfde functionaliteiten en voordelen. Zo moet de mentor bijvoorbeeld niet langer fysiek aanwezig zijn om de student feedback te geven. Zoals veel ontwikkelingslanden kampt ook Rwanda met nijpende tekorten aan vroedvrouwen. Vanuit VLIR_UOS wil Arteveldehogeschool de uitbouw van een kwaliteitsvol klinisch onderwijs en onderzoek ondersteunen.    

Voor meer info   

Wil je zelf ook aan de slag met een digitaal stageportfolio? Contacteer  

Dr. Mieke Embo  
mieke.embo@arteveldehs.be  
+32 9 234 70 87