SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen

Circulaire boost

SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen. Haar missie? Een platform creëren om de circulaire economie te stimuleren. We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die: 

  • reeds de eerste stappen zetten richting circulaire economie,
  • reeds ver staan in hun transitie,
  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling. 

Waarom?

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept ESF verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen. Deze samenwerkingen moeten resulteren in: 

● nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of; 

● nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact. 

Hoe?

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. Dit initiatief werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

 

Dit initiatief kadert binnen de onderzoekslijn 'circulaire en duurzame economie' van ons Onderzoek- en Ontwikkelingscentrum Business & Management

Heb je interesse in dit sterke project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Beli Centro en Arteveldehogeschool?

Mail dan naar vicky.franssen@arteveldehs.be voor meer informatie en om verder op de hoogte gehouden te worden.