Stageconcept 'SMArt' slaat aan!

In september startte de opleiding Kleuteronderwijs met een nieuw curriculum, waar ook een nieuw stageconcept bij hoort: SMArt (Samen Met Arteveldehogeschool). Scholen gaan het engagement aan om een groep studenten stage te laten lopen via een combinatie van een vaste stagedag per week en langere stageperiodes. 

Eind november kwamen maar liefst 130 mentoren, directies, zorgcoördinatoren naar campus Sint-Amandsberg om samen met de stagebegeleiders ideeën uit te wisselen en bij te leren. Zo zetten we de neuzen in dezelfde richting omtrent het begeleiden van studenten in stage en bachelorproef. Geniet mee van deze impressie!

Meer weten over SMArt? Neem een kijkje op de site.