Studenten Arteveldehogeschool winnen eerste Bachelorprijs

bachelorprijs

Luna Delange & Elien Eggermont studeerden in juni af aan de Arteveldehogeschool. Hun scriptie “Motiverend wiskundeonderwijs in 1B” wordt nu bekroond met de Bachelorprijs.

De Bachelorprijs, goed voor 1500 euro, bekroont een sterke, actuele en innovatieve professionele bachelorproef die inzetbaar is in de praktijk. Delange en Eggermont ontwikkelden leermiddelen en workshops om wiskunde op een fijnere manier aan de man te brengen in de 1B-klas in het secundair onderwijs.

De 1B-klas is een aanpassingsklas waar leerlingen die hun getuigschrift lager onderwijs niet behaalden een tweede kans krijgen om alsnog dat diploma te halen. “Veel leerlingen die in de 1B-klas instromen, hebben weinig schoolse succeservaringen achter de rug. Daardoor is hun motivatie vaak laag. Bovendien vinden veel leerlingen wiskunde een moelijk vak. Toch is het in het dagelijkse leven belangrijk dat alle leerlingen een basis wiskunde onder de knie hebben”, verklaart Delange de keuze voor het onderwerp.

Bruikbaar in de praktijk

“We wilden vooral een bachelorproef maken die écht bruikbaar was”, vult Eggermont aan. “Dat werd mogelijk via een samenwerking met de Gentse VIP-school in Gent. Door echt in de praktijk te staan, kregen we voeling met de problematiek in de B-stroom en de heterogeniteit van het publiek.” De laureaten kregen er ook de kans om hun materiaal uit te testen. Ze konden zo zien wat aansloeg bij de leerlingen en wat niet “Het was dan ook mooi om aan het eind  te horen dat leerlingen wiskunde normaal saai vinden, maar dat ze er dankzij onze aanpak plezier aan beleefden.”  

Didactische ijver
De jury verklaart waarom ze, na lezing van 184 inzendingen, voor deze scriptie koos. “Luna Delange en Elien Eggermont bewijzen dat je wiskunde op een leuke manier kan aanbrengen bij een moeilijke groep als de 1B-klas, zolang je daarbij maar probleem- en oplossingsgericht werkt en vanuit van de leefwereld van de leerlingen vertrekt. Hun werk is een extreem goed voorbeeld van de didactische ijver die veel leerkrachten aan de dag leggen. Het enthousiasme droop werkelijk van deze scriptie af.”

Jaarlijkse prijs
De Bachelorprijs is een organisatie van Scriptie vzw in samenwerking met de Vlaamse Hogescholen. De prijs kwam tot stand met de steun van Vlaams Minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters en zal voortaan jaarlijks worden uitgereikt als deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs.

Meer info over de Bachelorprijs vindt u op: www.scriptieprijs.be/bachelorprijs
Meer info over de winnende scriptie van van Luna Delange & Elien Eggermont ophttp://scriptiebank.be/scriptie/2016/motiverend-wiskundeonderwijs-1b

Bron

Scriptie vzw – de Vlaamse Scriptieprijs