Studenten verpleegkunde oefenen uitdagende situaties met simulatiepop Roger

 

Terwijl de meeste studenten midden in de examens zitten, zijn de ogen van studenten verpleegkunde aan Arteveldehogeschool gericht op de hoogtechnologische simulatiepop Roger. Sinds dit jaar maakt simulatieonderwijs namelijk een verplicht deel uit van het curriculum. “Zo kunnen studenten in een veilige leeromgeving hun verworven kennis en vaardigheden toepassen in realistische situaties, en leren uit hun fouten.”

Met 100.000 euro aan materiaalkosten en 2280 extra docentenuren per jaar, is Roger geen goedkope investering. “Maar wel een heel waardevolle”, weet lector Dieter Vyt van de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Arteveldehogeschool. “De simulatiepop dicht op een veilige manier de kloof tussen theorie en praktijk. Als een student een vergissing dreigt te begaan bij een echte patiënt, moet je als docent of stagebegeleider natuurlijk ingrijpen. Voor er een fout gemaakt wordt. Bij de simulatiepop is dat niet het geval. Studenten doorlopen in team een volledige casus, zonder tussenkomst van de docenten. Zo kunnen zij op basis van de reacties van de pop zélf zien of ze een juiste beslissing hebben gemaakt en erop inspelen. In een uitgebreide nabespreking komen de studenten vervolgens zelf tot leerinzichten.”

Videodebriefing

Concreet worden studenten in groepen van drie ondergedompeld in een levensecht scenario, terwijl twee docenten observeren en de pop aansturen van achter een glazen wand. Het volledige scenario wordt gefilmd en nadien volgt een gedetailleerde debriefing. “Daarin werken we volgens het ‘crew resource management’-concept, ontwikkeld in de luchtvaart”, legt Dieter Vyt uit. “Dat focust op het verminderen van incidenten door menselijke fouten.”

Complexe situaties

De studenten zijn heel positief over deze vorm van simulatieonderwijs. “Vorige jaren werden de sessies met Roger aangeboden als vrijwillige bijscholing. Door het grote succes maakt Roger nu een vast onderdeel uit van het curriculum. Dat maakt dat onze studenten vanaf het eerste jaar in contact komen met meer complexe en zeldzame situaties, die misschien nooit zouden voorkomen tijdens hun stages.”

Evaluatie

Dankzij de eindeloze scenario’s van de simulatiepop en de betrokkenheid van een team docenten met uiteenlopende specialisaties, kunnen de studenten kennismaken met verschillende domeinen: van acute zorg tot thuiszorg, van de pediatrische patiënt tot de oudere zorgvrager. Zo worden ze opgeleid tot breed inzetbare verpleegkundigen. Ook zullen er binnenkort interdisciplinaire sessies worden georganiseerd, samen met de opleiding vroedkunde. Die maakt sinds vorig jaar gebruik van high fidelity bevalligspop Betty.

“We onderzoeken de mogelijkheid de vierdejaarsstudenten verpleegkunde volgend jaar een simulatie te laten uitvoeren als afsluitende proef”, voegt Dieter Vyt eraan toe. “Dat wordt nog nergens gedaan en zou een unicum betekenen in Vlaanderen.”