Studie rond Betekenisvolle ActiviteitenMethode opgenomen in British Journal of Occupational Therapy

betekenisvolle activiteiten methode occupational therapy ergotherapie verpleegkunde british journal

Onderzoekers uit de opleidingen Bachelor in de ergotherapie en Bachelor in de verpleegkunde hebben een innovatieve aanpak ontwikkeld om bewoners in woonzorgcentra meer autonomie te geven. Die werd opgepikt door het gerenommeerde blad British Journal of Occupational Therapy.

Patricia De Vriendt, Ruben Vanbosseghem, Valerie Desmet en Elise Cornelis wilden weten hoe zij kwetsbare ouderen, onder wie bewoners van woonzorgcentra, konden empoweren binnen de filosofie van 'Active Ageing' (WHO, 2001) en hoe zij hen konden stimuleren naar een hogere zelfredzaamheid en een betere levenskwaliteit.

Zo kwamen zij op een stapsgewijze manier tot de Betekenisvolle ActiviteitenMethode. Een langdurige studie in verschillende woonzorgcentra toonde namelijk aan dat betekenisvolle activiteiten een positieve invloed hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van ouderen, op hun levenskwaliteit en levenszin. De activiteiten kunnen bovendien dienst doen als alternatief voor psychofarmaca, wat betekent dat je het medicatiegebruik bij ouderen zo kan terugdringen.

Tijdens het project ontwikkelden de onderzoekers een handboek voor zorgverleners, op basis waarvan zij betekenisvolle activiteiten voor ouderen mogelijk kunnen maken. 

Hun succesvolle aanpak wordt nu belicht in het vakblad British Journal of Occupational Therapy. Een knappe prestatie!