Trends inschrijvingscijfers Arteveldehogeschool academiejaar 2017-2018

Drie Artevelde-studenten op de campus

Het totaal aantal inschrijvingen voor de 18 professionele bacheloropleidingen aan Arteveldehogeschool blijft ongeveer stabiel. Algemene trend: studenten schrijven jaar na jaar steeds later in.

Gezondheidszorg

 • Nieuwe opleiding Mondzorg verdubbelt studentenaantal

De opleiding Mondzorg gaat haar tweede jaar in en geraakt duidelijk bekend bij de kandidaat-studenten. Het aantal inschrijvingen is meer dan verdubbeld (153 t.o.v. 69 vorig jaar). Mondzorgkundigen nemen een belangrijke preventieve rol op inzake mondhygiëne en ondersteunen en vullen het werk van de (overbevraagde) tandartsen aan.  Het werkveld is vragende partij voor deze afgestudeerden.

Business

 • Engelstalige opleidingen trekken aan: International Office Management pioniert

Dit academiejaar wordt voor het eerst de volledig Engelstalige opleiding International Office Management ingericht, als enige in Vlaanderen. De opleiding wil beantwoorden aan de grote vraag naar officemanagers met internationale mindset, die zich als een vis in het water voelen in de context van internationale bedrijven. 26 pioniers schreven zich in voor deze uitdagende nieuwe opleiding. De drie jaar geleden opgestarte Engelstalige opleiding International Business Management lokt vandaag om en bij de 400 studenten.

Communicatie en media

 • Postgraduaten rond digitale communicatie boomen

 De twee gloednieuwe postgraduaten Digital content and journalism  en Digital marketing communication trekken bijzonder veel studenten aan (respectievelijk 57 en 48 aanmeldingen). De postgraduaten worden ingericht met digitale bureaus Wijs en REC als partners.
 
Opleidingsdirecteur Esther Van Tilburg: “Deze postgraduaten spelen in op de grote vraag van de arbeidsmarkt naar digitale profielen. Zowel van journalisten als van marketeers wordt vandaag verwacht dat ze online aan de slag gaan, durven experimenteren… We zien zowel heel jonge professionals als ervaren marketeers of journalisten die met deze kortlopende postgraduaten snel en efficiënt hun digitale skills willen verdiepen”.

Lerarenopleidingen

 • Afwachten wat uitstroom wordt
 • Lager onderwijs daalt niet
 • Meer studenten leren en werken, of gaan voor tweede diploma

De globale tendens over de drie lerarenopleidingen heen (kleuter, lager, secundair) is dalend voor het totaal aantal inschrijvingen en generatiestudenten. Of er een verband is met de verplichte (maar niet bindende) instaptoets voor de lerarenopleidingen zal uit latere analyses moeten blijken. Een belangrijke kanttekening past hierbij: pas over 3 jaar zal kunnen vastgesteld worden of ook de uitstroom van het aantal studenten effectief lager ligt.
 
Een uitzondering op de dalende tendens: voor lager onderwijs: is het aantal eerstejaars is precies gelijk aan vorig jaar.
 
Opvallende trend: het aantal studenten dat studeren en werken combineert, stijgt aanzienlijk. Ook het aantal studenten in een verkort traject die al een ander diploma behaalden (bv. sociaal werk, logopedie, talen….) en nu een lerarenopleiding start, neemt toe. Deze studenten kunnen terecht in aangepaste trajecten binnen de lerarenopleiding:

 • Leraar secundair onderwijs: in het traject begeleid afstandsleren worden studenten een aantal avonden per trimester op de campus verwacht, daarnaast leren ze via begeleide zelfstudie: (ong. 15% van totaal aantal studenten start in dit traject)
 • Leraar lager onderwijs: in het verkort traject voor wie al een diploma heeft leren studenten 1 dag op de campus en 1 dag op de werkplek (ongeveer 20% van het totaal aantal studenten volgt dit traject)
 • Leraar kleuteronderwijs: in het SWITCH-traject komen studenten, naar gelang hun traject, 1 of 2 dagen per week naar de campus (25 à 30% van het totaal aantal studenten zit in dit traject).

Sociaal-agogisch werk / Opvoeding

 • Pedagogie van het jonge kind blijft groeien
 • Instroom Sociaal werk stijgt

De nog jonge bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind blijft groeien (+13%). Opleidingsdirecteur Caroline Detavernier: “Deze bachelor leidt jongeren op tot opvoeders en coaches, zowel als zelfstandige ondernemers als in dienstverband. Die mix spreekt duidelijk aan.”

Ook de opleiding Sociaal werk ziet haar instroom sterk stijgen met ongeveer 17%. Opleidingsdirecteur Mark Pâquet: “Recent werd het volledige curriculum vernieuwd. De afstudeerrichtingen gingen op de schop, studenten volgen nu een generiek programma waarbij ze wel eigen accenten kunnen leggen en erg ruime kansen hebben op internationale ervaringen. Met als resultaat dat afgestudeerden enerzijds breed inzetbaar zijn, maar anderzijds toch een eigen profiel hebben. “
 
Meer informatie: Kristine De Smet, diensthoofd communicatie Arteveldehogeschool, kristine.desmet@arteveldehs.be, tel. 09 234 91 41, gsm 0473 80 92 18