Verpleegkundigen vragen meer vorming over het spirituele in de palliatieve zorg  

Verpleegkundigen geven aan dat ze meer vorming nodig hebben rond het spirituele luik in de palliatieve zorg. Dat blijkt uit het onderzoek 'Spirituele Noden in de Palliatieve Zorg' dat Hilde Ingels , onderzoeker en docent aan Arteveldehogeschool, gevoerd heeft. “Spirituele zorg is zo'n waardevolle en belangrijke taak die vaak door tijdsdruk, complexiteit van situaties of interne veranderingen naar de achtergrond verdwijnt”, vertelt een verpleegkundige.  

220 medewerkers van 28 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve zorgeenheid werkten mee aan het onderzoek rond spirituele noden in de palliatieve zorg. De vele reacties tonen aan dat er grote nood is aan ondersteuning. Het onderzoek richtte zich naar de multidisciplinaire teams van de palliatieve eenheden. Dat zijn meestal de (hoofd-)verpleegkundigen, spiritueel zorgverlener (pastoraal werker, moreel consulent …) arts palliatieve zorg, psycholoog en sociaal werker. 

 De medewerkers van de palliatieve eenheden in de Vlaamse ziekenhuizen vinden aandacht voor spiritualiteit in de palliatieve zorg erg belangrijk, zowel voor de patiënt als voor de naasten. “Het spiritueel-existentiële wordt nog steeds door velen afgedaan als ‘zweverig’. Nochtans heb ik al meer dan eens ervaren dat mensen dat net zinvolle zorg vinden. Het heeft een serieuze impact op hun sterven en op onze stervensbegeleiding”, getuigt een verpleegkundige. Uit het onderzoek blijkt dat tijdsgebrek een van de grote bezorgdheden is. Het personeel kan hierdoor niet genoeg aandacht besteden aan de spirituele noden van de patiënt en de naasten. 

 De grote meerderheid van de respondenten vindt dat aandacht voor de spirituele dimensie de verantwoordelijkheid is van het volledige multidisciplinaire team en niet van één of enkele gespecialiseerde teamleden. “De multidisciplinaire teams hebben voor het spirituele meestal wel aandacht, maar tegelijk is die aandacht vaak niet structureel en systematisch ingebouwd in het team. En is er een grote nood aan vorming om hier nog beter mee aan de slag te kunnen”, klinkt het.  

Lees het volledige onderzoek hier: https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/spirituele-noden-de-palliatieve-zorg.  

Meer weten? 

Contacteer hilde.ingels@arteveldehs.be
Hilde Ingels is ook auteur van ‘Afscheidt dat Verbindt - praten over het levenseinde’ (uitg. Lannoo), een boek vol eindelevensverhalen, getuigenissen van professionals uit de palliatieve zorg en interviews met nabestaanden.