Verplichte instaptoets voor lerarenopleiding

Wie zich wil inschrijven voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs moet vanaf dit jaar een verplichte instaptoets afleggen.

De bedoeling van die instaptoets is om te peilen naar de startcompetenties en studiemethode van de studenten. Op die manier heeft elke toekomstige leraar een goed beeld van zijn of haar sterke en minder sterke punten.

Belangrijk is wel dat de resultaten niet bepalen of iemand de opleiding mag volgen. Het is echter wel een voorwaarde om je te kunnen inschrijven. 

Vanaf 19 april 2017 kunnen studenten thuis de instaptoets invullen via www.onderwijskiezer.be.

Lees er hier alles over.