Virtual Gaming Simulation, online alternatief voor klassiek simulatieonderwijs

Erasmus+ project

Simulatieonderwijs ontwikkelde zich de laatste jaren als een kritische component van praktijkgerichte curricula, zoals verpleegkunde en vroedkunde. COVID-19 schort echter ook regelmatig praktijkgerichte onderwijsactiviteiten op, inclusief hands-on simulatiesessies. Envision (European Network on Virtual Simulation Online), een tweejarig Erasmus+ partnerschap voor 'digital educational readiness',  wil een volwaardige online vervanging of aanvulling op de klassieke simulatiesessies ontwikkelen.

In een Europees samenwerkingsverband met Arteveldehogeschool als lead, worden  twee virtuele gaming simulaties (VGS) ontwikkeld. De virtuele simulaties maken gebruik van gestandaardiseerde patiënten waarbij filmclips realistische scenario's in beeld brengen. In het scenario zijn meerdere beslissingsmomenten verwerkt die  studenten uitdagen  op hun klinische competenties en soft skills. Debriefing is ingebouwd zodat alle werkzame ingrediënten van simulatie-onderwijs gegarandeerd zijn. VGS is web-based en zeer toegankelijk voor lesgevers en studenten. De online simulatie is overal en altijd mogelijk,  enkel een internetverbinding is nodig. Handleidingen ondersteunen studenten en docenten bij het gebruik van de bestaande VGS of de eigen ontwikkeling van nieuwe games die beantwoorden aan hun leernoden. De resultaten van het project worden in open access gedeeld. Hou zeker deze nieuwsbrief verder in de gaten.

Wil je meer weten? Contacteer Pascale Vander Meeren