Visitatiecommissie geeft groen licht voor de nieuwe Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs

educatief graduaat secundair onderwijs arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool zal vanaf academiejaar 2019-2020 de nieuwe graduaatsopleiding Educatief graduaat secundair onderwijs aanbieden. Dat werd beslist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding stoomt vakspecialisten zoals elektriciens, kinderverzorgers, bakkers en kappers klaar voor een job in het onderwijs. 

Wie minstens drie jaar relevante beroepservaring heeft, kan voortaan via een programma van 90 studiepunten leraar praktijkvakken worden in het secundair. Arteveldehogeschool biedt daarvoor vier verschillende trajecten aan, in dag- of avondonderwijs. "We vinden het belangrijk om onze studenten een flexibel programma te bieden op hun maat", aldus opleidingsdirecteur Hilde Meysman. "Dat maakt dat de opleiding gemakkelijk gecombineerd kan worden met een job en/of een gezin."

Lintstage

Omdat je als specialist al een goede kennis hebt van je vak, ligt de focus van het Educatief graduaat secundair onderwijs op didactische vaardigheden en stage. "Een groot deel van de stage is lintstage", vervolgt Meysman. "Dat betekent dat je als student een of meerdere vaste dagen per week op een stageschool staat. Die bepaal je op basis van je persoonlijke planning. De constante afwisseling tussen theorie en praktijk vormt bovendien een grote meerwaarde. Wat je leert in de les, kan je meteen toepassen tijdens je stage. Vragen die rijzen op school, neem je mee naar de les."

De nieuwe opleiding kadert binnen de hervorming van de lerarenopleidingen door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Voordien moesten geïnteresseerde vakspecialisten aankloppen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs om de stap naar het onderwijs te kunnen zetten. 

Meer weten? Bekijk de opleidingspagina en het studieprogramma